Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Grupy startowe inwalidów

  grupy startowe inwalidów; klasy­fikacja dla celów sportowych oparta na skupieniu w określonej g. s. inwa­lidów osób o typowym pod względem rodzaju poszkodowania. W skład g. s. inwalidów wchodzą -> klasy startowe inwalidów uwzględniające stopień i rozległość poszkodowania, co umożli­wia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka reumatyczna

  gorączka reumatyczna; jest chorobą ogólnoustrojową, na której obraz kli­niczny składają się objawy ogólne o cechach toksemii oraz objawy do­tyczące poszczególnych narządów (sta­wów, mięśnia sercowego, zastawek serca i in.). Istotą schorzenia jest proces zapalny, który ma skłonność do nawrotów w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habilitacja

  habilitacja; termin stosowany w piś­miennictwie anglosaskim, oznaczający usprawnianie dzieci z wadami wrodzo­nymi lub wcześnie nabytymi. Terminu tego używa się dla odróżnienia od rehabilitacji, która odnosi się raczej do przywracania sprawności w zakresie funkcji już kiedyś przez jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica

  gruźlica; choroba wywołana przez prątki gruźlicy, chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. Zakażenie odbywa się drogą kropelkową lub pokarmową. Źródło zakażenia stanowią: chorzy lu­dzie wydalający prątki oraz zwierzęta i zakażona żywność. U części zaka­żonych rozwija się szybko tzw. g...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorset

  gorset; -> orteza wykonana z tkani­ny gorsetowej, wzmocniona zależnie od potrzeby elastycznymi lekkimi szy­nami stalowymi, zaopatrzona w adap­tacyjne wstawki elastyczne. Może mieć też sznurowadła adaptacyjne. G. zapi­nany jest na paski lub sznurowany

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hak chwytny protezy kończyny gór­nej

  hak chwytny protezy kończyny gór­nej; hakowato wygięte kleszcze przez­naczone do wykonywania szerokiego zakresu czynności, umieszczane na ob­wodowym końcu protezy kończyny górnej. Wykonuje ruchy robocze w po­staci ruchów chwytnych. Rozróżnia się h. ch. protezy kończyny górnej czyn­ne i bierne. Czynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guttmann Ludwig

  Guttmann Ludwig (1899-1980); lekarz neurolog, emigrant z Niemiec (Wrocławia) w 1939 r. do Wielkiej Brytanii. Od 1942 r. dyrektor Krajo­wego Centrum Uszkodzeń Kręgosłupa w Aylesbury. Współinicjator lokalnych zawodów sportowych pacjentów centrum rehabilitacji paraplegików w Stoke Mandeville (1944)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gramatyka generatywna Chomsky'ego

  gramatyka generatywna Chomsky'ego; językoznawca amerykański N. Chomsky (1957) wysunął koncepcje dotyczące tworzenia oraz rozumienia wypowiedzi zdaniowych, które spot­kały się z dość znacznym zaintereso­waniem psycholingwistów i języko­znawców. Opisał reguły dotyczące transformacji gramatycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy mózgu

  guzy mózgu; ogniska patologicznej tkanki (nowotworowej lub zapalnej, a także pasożyty, naczyńiaki, torbiele) powodujące ciasnotę wewnątrzczaszkową. Charakterystyczne objawy — ogólne: bóle głowy i wymioty, bradykardia, zmiany zastoinowe na dnie oczu, niekiedy także zaburzenia świa­domości i napady...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna

  grupa społeczna; pewna liczba osób powiązanych systemem stosunków, bardziej lub mniej określonych pozycji i ról, posiadająca własny system war­tości i norm regulujących działania poszczególnych osób. W świadomości tych osób g. s. stanowi pewną odręb­ność. Klasyfikacja grup jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 524

  praca w formacie txt

Do góry