Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Białka osocza

  (-, plasma proteins); występują w ilości 60-80 g/ł osocza. Dzieli się je na 3 zasadnicze frakcje: 1) albuminy; 2) globuliny i 3} fibrynogen. Albuminy stanowią ok. 55% wszystkich b.o.; są wytwarzane w wątrobie i mają najmniejszą masę cząsteczkową (ok. 65 000) ze wszystkich b.o. Wiążą znaczną liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balneoterapia

  (balneotherapia, bałneotherapy); dział fizjoterapii obejmujący profilaktyczne i lecznicze stosowanie wód mineralnych (do kąpieli, kuracji pitnych, płukań, wlewań), naturalnych peloidów' (borowiny, mufy, błota) do kąpieli, zawijań, okładów, tamponów (opartych na odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baryt

  (barium suljuricum, barium sulphate); minerał zawierający głównie siarczan baru (BaSOJ. W czystej postaci jest on związkiem chemicznym nierozpuszczalnym w wodzie, bardzo silnie osłabiającym promieniowanie jonizujące. W postaci stabilizowanej zawiesiny stosowany jest jako —» środek cieniujący w badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bąblowica wielojamowa

  (-, alveolar hydatid disease); pasożytnicza choroba wywoływana przez postacie larwalne tasiemca wielokomorowegoEchinococcus multilocularis. Rezerwuarem i żywicielem ostatecznym są zwierzęta leśne. Bąblowce mogą przenosić także psy i koty. Człony i jaja tasiemca są wydalane przez zwierzęta na runo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bąblownica

  (ethinococcosis, hydatidosis); choroba pasożytnicza wywoływana przez postać larwalną bąblowca ziarnistego, który tworzy torbiele w różnych narządach ustroju ludzkiego. Żywicielami ostatecznymi bąblowca są psy i niekiedy lisy. Zakażenie człowieka następuje przez połknięcie jaj znajdujących się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beta-blokery

  (betaadrenolytica, betablockers); leki be-ta-adrenolityczne; substancje działające antagonistycznie wzglądem amin kate-chołowych, odwracalnie hamujące odpowiedź beta-adrenergiczną —* układu nerwowego autonomicznego w narządach. Mogą blokować wszystkie receptory, wywierając działanie nieselektywne (np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie biopsyjne

  (biopsja, biopsy); badanie zmian patologicznych usuniętych najczęściej podczas zabiegu chirurgicznego. Drobne fragmenty tkankowe, o średnicy około 2-3 mm (oligobiopsja), są pobierane podczas badania endoskopowego oskrzeli, żołądka, dwunastnicy, jelita grubego lub przez nakłucie specjalnymi igłami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania fizykalne

  (-, physical examination); współcześnie niezbędny element badania podmiotowego każdego pacjenta dokonywany przez pielęgniarkę, istotny w rozpoznawaniu jego całościowego stanu biologicznego. Do podstawowych technik stosowanych przez pielęgniarki zalicza się: oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ginekologiczne

  (-, gynecological examination); czynności zmierzające do rozpoznania stanu i oceny narządu rodnego oraz piersi kobiety. Może być profilaktyczne lub może stanowić podstawę do ustalenia związku między zgłaszanymi dolegliwościami a istniejącymi zmianami. Dzieli się na:

  1) badanie podmiotowe (—» wywiad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie lekarskie

  (examinatio medicalis, medical examina-tion); badanie wykonywane przez lekarza mające na celu: 1) ocenę stanu zdrowia pacjenta; 2) rozpoznanie ewentualnej choroby i ocenę stopnia jej zaawansowania; 3) stwierdzenie innych objawów patologicznych nienależących do obrazu aktualnej choroby (rozpoznanie chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /2 447

  praca w formacie txt

Do góry