Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Idzi Rzymianin

  W roku 1260 powstał zakon eremitów św. Augustyna. Jego czołowym myślicielem był Idzi Rzymianin (Aegidius Romanus). Nadano mu przydomek DoctorFundatissimus. Urodził się około 1247 r. w Rzymie. Był on zapewne uczniemśw. Tomasza w czasie jego drugiej bytności w Paryżu. Po potępieniach z 1277 r.bp Tempier...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna

  W drugiej połowie i w końcu XIII w. zaczyna się rozkwit mistyki spekulatywnej,zwłaszcza w Niemczech. Nie można o tej mistyce twierdzić, by była ona w opozycjido scholastyki, tak stanie się dopiero później, ale choć wielu teoretyków mistykiczerpie poglądy i od Tomasza, to jednak zasadniczy ton jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy

  Obok tomizmu i bonawenturianizmu w Paryżu pojawia się szereg jednostekkroczących własnymi drogami; byli to właśnie mistrzowie świeccy: Gotfrydz Fontaines, Henryk z Gandawy, Piotr z Owernii i Henryk Bate. Mówieniew ich przypadku o eklektyzmie nie jest pejoratywne, ponieważ ich rozważaniaosiągnęły poziom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Gotfryd z Fontaines

  Przez trzynaście lat profesorem w Paryżu był Belg, Gotfryd z Fontaines. Byłczłonkiem Kolegium Sorbony, zmarł po 1303 r. Nazywano go Doctor Venerabilis.Najważniejsze jego pisma to Quaestiones ąuodlibetales, których jest piętnaście.

  Jego twórczość pisarska obejmuje teologię, etykę, prawo, filozofię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki

  Mówiliśmy już nieraz o walkach doktrynalnych, które zapełniają ostatnie 30 latXIII w. Biorą w nich udział trzy grupy, tomiści, tradycjonaliści, awerroiści. Pojawieniesię tomizmu było zdarzeniem kapitalnym i poruszyło do głębi mistrzówfranciszkańskich, świeckich i dominikańskich. Walka toczyła się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Henryk z Gandawy

  Słynny i wybitny paryski mistrz świecki to Doctor Solemnis, Henryk z Gandawy(f 1293 r.). Profesor na wydziale sztuk, a p o t em teologii w Paryżu. TeologiiHenryk nauczał przez 18 lat. Doradca biskupa Tempier w 1277 r. Sława jegoposzła w zapomnienie, bo nie troszczył się o to żaden zakon. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki - Walka z awerroizmem

  Pierwsze symptomy reakcji teologicznej przeciw awerroizmowi pojawiły się około1266 r. ze strony Bonawentury i jego szkoły. Bonawentura był inicjatorem całejkampanii antyawerroistycznej. Teksty z Collationes de decem praeceptis cofająnas do roku 1245, kiedy to Bonawentura zwalczał tezy Arystotelesa. W 1268...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /5 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Piotr z Owernii

  Piotr z Owernii w czasie drugiego pobytu św. Tomasza w Paryżu przebywałw jego otoczeniu. Ptolemeusz z Lukki mówił o n im - najwierniejszy uczeń (fidelissimusdiscipulus). Piotr zmarł jako biskup Clermont w 1304 r.

  Dzieło Piotra nie jest dostatecznie znane i t r u d n o się zorientować, na ilejest on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

  Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinematyka chodu

  kinematyka chodu; część badania prawidłowego chodu człowieka. Ok­reśla w wielkościach kątowych poło­żenie poszczególnych części ciała w sto­sunku do siebie podczas różnych faz chodu, niezależnie od analizy sił, które powodują, dany ruch.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt

Do góry