Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Poznanie

  Trwający i nadal rozwijający się awerroizm łaciński w Paryżu oraz nowe prądyw przyrodoznawstwie wciąż podważały przekonanie o głębokiej i j a k b y naturalnejzgodności i harmonii wiary oraz wiedzy. W tym punkcie szkotyzm odstępuje od optymizmu intelektualistycznego Tomasza. Według Szkota...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /15 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Poznanie

  Była już mowa o tym, że pojęcie bytu jest jednoznaczne - i gdyby byłoinaczej - to Bóg byłby dla nas niepoznawalny. To pojęcie bytu nie jest rodzajowe,lecz obejmuje wszystko, co jest i co być może.

  Bóg nie jest dla nas poznawalny w sposób przyrodzony, jeżeli byt nieobejmuje tego, co stworzone, i tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Bóg

  Nawiązując do przyrodniczych i matematycznych dokonań Oksfordu, Duns zaczynastosować coraz ściślejsze wymogi do pojęcia dowodu. Stawia pytanie, cow zakresie poznania przyrodzonego może jeszcze uchodzić za dowód. Jest znamienne,że dla Szkota przestają być dowodami dowody a posteriori, myśl Dunsa to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /17 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gonsalvus Hiszpan

  Zbliżamy się do ostatniego, dotyczącego XIII w., rozdziału, który podobnie jakwcześniej omówiona mistyka, wprowadzi nas w wiek XIV i w jeden z najwybitniejszychsystemów średniowiecza, w poglądy Dunsa Szkota.

  Zanim się j e d n a k zajmiemy Szkotem, zatrzymajmy się jeszcze nad jednymz jego nauczycieli -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Teodoryk z Fryburga

  Jak już wspomnieliśmy na pierwszy plan pośród neoplatoników wybija się Teodorykz Fryburga (Dietrich von Freiberg), zwany też Theodoricus Teutonicus.Urodzony około 1250 r. zapewne we Fryburgu w Saksonii. Zrazu tam nauczał.Następnie studiował w Paryżu i t am w 1297 r. został profesorem. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Bertold z Moosburga

  Uczniem Teodoryka był najprawdopodobniej Bertold z Moosburga (Bertoldusde Morsherch), współczesny Eckhartowi. Nauczał w Kolonii. Poza Komentarzemdo Meteorologii Arystotelesa (ok. 1318 r.) główne jego dzieło to obszerneExpositio in Elementationem theologicam Procli. Expositio jest bardzo ważne dlawyjaśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Mistrz Eckhart

  Gdy j e d n a k mówi się o niemieckiej mistyce średniowiecznej, to ma się przedewszystkim na myśli Mistrza Eckharta. Cała neoplatońska mistyka i filozofiaoraz ascetyka niemiecka jest ważna dla dziejów religijnych tego kraju i powstaniaprotestantyzmu. Eckhart stanowi tu istotne ogniwo.

  Jan Eckhart urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /24 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Henryk Bate

  Postacią, która odegrała podobną rolę w XIII w. j ak Jan z Salisbury w XII, byłHenryk Bate z Malines. Urodził się w 1246 r. w Malines, a zmarł w 1317. Henrykto świadek postrzegający z góry sprawy i problemy współczesnych. Żyłw Paryżu w okresie walk doktrynalnych. Tomasza nazywa famosus expositor...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki - Potępienie z 7 marca 1277 roku

  Po zakończeniu dochodzenia na podstawie polecenia papieskiego biskupStefan Tempier potępił 7 marca 1277 r. 219 tez nauczanych na wydziale sztuk.Jest możliwe, że była to inicjatywa samego biskupa bez wyraźnego żądaniapapieskiego.

  P o t ę p i e n i e jest ogromnie ważne, stanowi punkt odniesienia do wielu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rajmund Lull

  Rajmund Luli był współczesnym Dunsa Szkota. Rajmund wiódł bogate i pełneprzemian życie. Jego zwięzły opis znajdziemy w Disputatio clerici et Raymundiphantastici Rajmunda. „Byłem człowiekiem żonatym, ojcem rodziny, majętnym,lubieżnym i światowym. Wyrzekłem się tego wszystkiego z własnej woli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 898

  praca w formacie txt

Do góry