Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham

  Aczkolwiek Ockham zawdzięcza wiele swoim poprzednikom, to j e d n a k otwieraon pewną epokę, gdyż w nim krystalizuje się ważny etap w procesie przygotowującymw wiekach nowożytnych powolny zanik metafizyki.

  Jego tytuł Venerabilis Inceptor (Szacowny Początkodawca) ma znaczeniesymboliczne.

  Ockham urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny

  Doktryna zwana nominalizmem, którą utożsamiamy z ockhamizmem filozoficznymjest w całości mało znana. W całej via moderna możemy jednak wyraźniestwierdzić tendencję zmierzającą do wyeliminowania filozofii z teologii, do ograniczeniateologii spekulatywnej i do oparcia jej na myśli Ojców, którą nota bene...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Poznanie

  Według Ockhama na wiedzę składają się same tylko bezpośrednio oczywistetwierdzenia lub tezy z takich twierdzeń wyprowadzone. Znać u Ockhama wyraźnypowiew rodzącego się ducha naukowo-przyrodniczego; umiłowanie tego,co szczegółowe, znaczenie przypisywane doświadczeniu zmysłowemu, ostrepojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /10 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Adam Wodham

  Uczniem Ockhama w Oksfordzie był Adam Wodham (Goddam, zm. 1358 r.). Byłon angielskim franciszkaninem, który około 1340 r. nauczał teologii w Oksfordziei w Londynie. Jest on autorem komentarza do Sentencji i bardzo ważnegowstępu do Logiki Ockhama.

  U Adama zaznacza się wyraźnie tendencja do rozszczepienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Poznanie

  Pojęcie (conceptus) dla Ockhama to zmyślenie, obraz, podobieństwo (figmentum,pictura, similitudo) wspólne wielu jednostkom. Stosunek powszechnikado bytu jednostkowego jest taki, że powszechnik może być orzekany o wielubytach jednostkowych (praedicabile depluribus).

  Jak samo słowo tak powszechnik prawdziwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Robert Holkot

  Miarą tego, z j a k im oporem zakorzeniał się tomizm nawet w zakonie kaznodziejskim,jest nauka wyznawana przez dominikanina angielskiego z CambridgeRoberta Holkota ( zm. 1 3 4 9 r.).

  Tomistyczną naukę o odrębności wiedzy i wiary przyjął on zupełniew duchu via moderna. Głosił tezę, że w teologii musi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Bóg

  Nie można powiedzieć o Ockhamie, by był zdecydowanym sceptykiem i racjonalistą.Uznawał Objawienie oraz powagę Kościoła. W dziedzinie wiedzyszedł jednak drogą rozpoczętą przez Oksford - czyli przez Rogera Baconai Dunsa Szkota - i stawiał wysokie wymogi rozumowaniom, które aspirowałydo miana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /12 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Grzegorz z Rimini

  Inną charakterystyczną postacią był generał augustianów i profesor teologiiw Paryżu Grzegorz z Rimini (Ariminensis) zmarły w 1358 r. Właściwym mistrzemGrzegorza był św. Augustyn, z którego poglądami godził on wiele tez wyraźnieockhamistycznych. Przez dziesięć lat wykładał w Paryżu Sentencje i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Stworzenia

  Ścisła i zgodna z ogólnymi założeniami systemu jest ontologią Ockhama.W odrębny też sposób pojmuje Ockham hylemorfizm: forma jest czymś, cokształtuje konkretną materię, i ona jest guidditas:

  Quidditates» są szczegółowymi częściami bytów szczegółowych.

  Quidditates sunt particulares partes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /10 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Działanie

  W etyce Szkot idzie wiernie za Augustynem - i za Anzelmem. Akcentuje ważnośćwoli, aby zachować przypadkowość (seroare contingentiam), a zarazem podnieśćgodność natury człowieka (dignificare naturam). Podkreśla więc Duns,że intelekt i wola to najszlachetniejsze władze w człowieku; ale wola wybijasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /6 163

  praca w formacie txt

Do góry