Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Oksford

  Trzeba by gruntowniej zbadać dzieje szkoły franciszkańskiej w Oksfordzie, abypoznać korzenie, z których wyrosło nowożytne przyrodoznawstwo i zrozumiećjego zasadniczo antyscholastyczne nastawienie. Pod silnym wpływem tradycjichartryjskiej i pod impulsem nowo poznawanej i żywo rozwijającej się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści

  Via moderna grupowała terministów spod znaku Ockhama, ale zbliżali się doniej również i przedstawiciele innych orientacji. Omówieni przez nas awerroiścipod wieloma względami zgadzali się z ockhamizmem, reprezentując dziwnyamalgamat bardzo tradycyjnego, awerroistycznego i ciasnego arystotelizmuoraz wielu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /4 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Gerard Groot

  W XIII w. dominowała dialektyczna teologia spekulatywna, wprzęgającaw swój gmach, jak katedra gotycka, całą moc intelektualną natury ludzkiej.J e d n a k wkrótce po św. Tomaszu ściany tego gmachu zaczęły się rysować.Zwątpienie w moc rozumu i natury stało się przyczyną tego, że pojawia siędość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /4 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Jan Gerson

  Uczniem Piotra z Ailly, o mniej od samego nauczyciela skrajnych poglądach byłJan Gerson (Charlier d e Gerson, Johannes Arnaudi de Gersonio). Urodził się w roku1363. W 1392 został doktorem na Uniwersytecie Paryskim, a w 1395 r. kanclerzemuniwersytetu jako następca Piotra z Ailly. Jego życie upłynęło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /9 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Jan z Mirecourt

  J e d n ym z myślicieli, którzy przyczynili się do umocnienia via moderna i ockhamizmufilozoficznego, był Jan z Mirecourt, cysters (Biały mnich - Monachus Albus),który około 1345 r. wykładał w Paryżu. Profesorowie Uniwersytetu Paryskiegow 1347 r. potępili jego czterdzieści tez. Mimo wyraźnych analogii do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Mikołaj z Autrecourt

  Najkonsekwentniej wyciąga wnioski z tez ockhamistycznych i dodaje do nichszereg innych nauk niezwykle odważnych jedna z najciekawszych postaciXIV w., Mikołaj z Autrecourt (de Ultricuria), zmarły około 1350 r.

  Był on w latach 1320-1327 członkiem kolegium Sorbony, magistrem sztuki licencjatem teologii. Na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /11 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Ryszard Billingham i Piotr Brinkel

  Sceptycyzm tak charakterystyczny dla Mikołaja z Autrecourt występuje i u innychówczesnych autorów, których doktryn nie można wyprowadzić bez resztyod Ockhama.

  Przedstawicielami tej grupy są: Ryszard Billingham i Piotr Brinkel OFM.

  W swym komentarzu do Sentencji powiada Billingham, że twierdzenieo istnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Piotr z Ailly

  J e d n ym z najważniejszych nominalistów był Piotr z Ailly (de Alliaco), któryżył w latach 1350-1420. Studiował, a n a s t ę p n i e nauczał w Paryżu, gdzie zostałkanclerzem uniwersytetu, potem biskupem, wreszcie kardynałem. NapisałDe anima, komentarz do Sentencji i komentarz do O pocieszeniu, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Logika

  Ockham jest bardzo ważną osobistością w logice. Nawiązując do Piotra Hiszpana,Ockham rozbudowuje logikę, a zwłaszcza semantykę. Przeprowadza rozróżnieniew dowodzeniu na demonstratio i persuasio. Zaostrza się u niego pojęcie dowodu:do dowodu wchodzą tylko tezy sprawdzalne, a sprawdzalną tezą jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales

  Przegląd kierunków filozoficznych XIV w. rozpoczniemy od omówienia działalnościposzczególnych szkół. Wiemy, że z nazwiskiem Ockhama łączył się posmakherezji i walki z papiestwem. Chociaż spośród jego dzieł zachowały się nieliczne,to bezpośredni wpływ Ockhama był duży. Znamy dwa traktaty anonimowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 613

  praca w formacie txt

Do góry