Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szkotyści - Landulf Garacciolo

  Podobne stanowisko zajmuje również uczeń Szkota z Paryża Landulf Caracciolo,który zmarł w 1351 r. jako biskup Neapolu. Stworzył tam ważne i kwitnącec e n t r um szkotyzmu. Według niego wiedza nasza może być (jak u Szkota), intuicyjna,odnosząca się do istnienia konkretnego przedmiotu, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści niemieccy

  W Niemczech tomizm rozwija się na wszystkich nowo powstających w XIV w.uniwersytetach (Kolonia, Erfurt, Lipsk). Toczą się tam spory tomistów z przedstawicielamivia moderna i ze szkotystami. Naturalnie odbija się to echem nauniwersytetach słowiańskich, w Pradze i w Krakowie. Jednak nie trzeba zapominać,że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Franciszek z Marchii

  Franciszek z Marchii, zwany też Franciszek z Esculo o przydomku DoktorZwięzły (Doctor Succinctus), w latach 1319-1320 wykładał w Paryżu Sentencje.Opierając się na odmiennych argumentach niż Duns Szkot głosił on tezę, że ania posteriori, ani a priori nie można wykazać nieśmiertelności duszy. Ważne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści włoscy

  Pośród wielu włoskich tomistów XIV w., na pierwszy plan wysuwa się Jan z N e apolu,który był nauczycielem teologii w Paryżu w 1310 r., a później w 1317 r.,jako dominikanin został lektorem w studium neapolitańskim. Jan jest bardzowierny Tomaszowi i podobnie jak Hervaeus Natalis oddaje się całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Wilhelm z Alnwick

  Oryginalnym i samodzielnym umysłem był mistrz oksfordzki (otrzymał tenstopień ok. 1316 r.) Wilhelm z Alnwick, zmarły w roku 1332. Napisał on Quaestionesdisputatae de esse intelligibili (Kwestie o bycie intelektualnie poznawalnym),w których głosi tezę, że byt intelektualny nie dodaje nic rzeczywistego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści XV wieku

  Wśród dominikanów włoskich w XIV w. jest bardzo wielu, których zależnośćod Tomasza wzmaga się coraz bardziej i prowadzi do przezwyciężenia pewnejmartwoty intelektualnej. Ciekawe jest, że rozkwit tomizmu zaczyna się dopierow XV w., k i e d y życie umysłowe Europy ma j u ż poza sobą wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /6 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści francuscy

  Z całego zastępu tomistdw francuskich, omówimy trzech wybitniejszych.Pierwszy z nich to Wilhelm Peyre z Godin (Guillelmus Petri de Godino), którybył profesorem paryskim, później kardynałem, zmarł około 1306 r. Z e względuna wierność doktrynie Tomasza nazywano go Thomasinus. Mamy zachowanąw rękopisie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Hervaeus Natalis

  Płodnym i wybitnym umysłem był zdecydowany obrońca św. Tomasza (któryj e d n a k nie zawsze szedł wiernie za Tomaszem) Hervaeus Natalis. Był on generałemzakonu dominikanów i profesorem paryskim, zmarł w 1323 r. Starał sięgorliwie o kanonizację św. Tomasza, a całą swą działalność naukową...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm

  Jeżeli teologowie XIV w. sympatyzowali z nominalizmem, to przyczyny tego stanurzeczy nie należy szukać jedynie w skrajnych realistycznych doktrynach ówczesnychheretyków, lecz również w tym fakcie, że typowymi i „czystymi" przedstawicielamiarystotelizmu stają się w tym okresie nie tomiści, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Paryż

  Wróćmy do Paryża, który jest ośrodkiem, gdzie rodzi się właściwy ockhamizmfilozoficzny Nie trzeba przy t ym sądzić, że wówczas w Uniwersytecie Paryskimbyli tylko sami fizycy Nie ma tu jakiegoś zerwania z poprzednią epoką, pracerozpoczęte w XIII w. trwają, ale ożywia je zupełnie inny, krytyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry