Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Joseph VACHER

  Joseph Vacher był francuskim odpowiednikiem słynnego Kuby Rozpruwacza. Międzytymi dwoma przypadkami istnieje zasadnicza różnica: otóż Vachera zdołano ująć (miał wtedyna swym koncie 14 ofiar), osadzić i zgilotynować. Grasował on w południowo-wschodnichrejonach Francji w latach 1894-1897.Joseph Vacher...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /11 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fritz HAARMANN

  Fritz Haarmann – postać nawet jak na encyklopedię morderców wyjątkowo ponura iniesympatyczna – urodził się w Hanowerze 25 października 1879 roku. Jego ojcem był palaczlokomotywy, znany dzięki swemu usposobieniu jako „Posępny Olle”, matką, zaś kobietakaleka i niezaradna, o 7 lat starsza od swego męża...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /12 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne

  Uprawianie historii filozofii średniowiecznej wymaga pewnych ustaleń co doprzedmiotu badań. Należy więc jasno określić pojęcia, które wyznaczają zakresprowadzonych studiów. W Dziejach pojęciami kluczowymi są "filozofia chrześcijańska'i 'filozofia średniowieczna'. Dalsza część Posłowia ukazuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Pojmowanie "filozofii chrześcijańskiej"

  Stefan Swieżawski rozważa to zagadnienie w krótkim wstępie poprzedzającymwykład historii filozofii wczesnego chrześcijaństwa. Refleksja nad problematykądotyczącą pojęcia "filozofii chrześcijańskiej' jest naturalną konsekwencją poprzednichrozważań. A jest nią śledzenie rozwoju filozofii greckiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /13 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Przedmiot "filozofii średniowiecznej"

  Pytanie o przedmiot 'filozofii średniowiecznej' każe zastanowić się nad tym, corozumiemy przez samo to pojęcie, a także, czy jest ono prawomocnie używane.W. Seńko pisze: „na postawione wyżej pytania odpowiadano w wieloraki sposóbi spór na temat charakteru filozofii tej epoki nie jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /7 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Metoda badawcza i wątki "ekumeniczne"

  Swieżawski uważa, iż charakterystyczne dla wieków średnich stopienie filozofiiw jednej retorcie z teologią spowodowało, że pewne problemy były silniejrozwijane, nieraz kosztem innych, ale zagadnienia były wszędzie te same, filozofiapozostała jednością. Ważne jest natomiast, aby zagadnienia filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /9 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej a historiografia filozofii

  Dzieje europejskiej filozofii klasycznej obejmują trzy epoki, które mimo wyraźnychcezur historycznych i intelektualnych stanowią jedną tradycję filozoficzną. Tetrzy epoki to starożytność, czasy Ojców Kościoła i średniowiecze. Połączenietych trzech okresów w j e d n ym opracowaniu - co jest przede...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /14 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy - Henryk Herp

  Henryk Herp był współczesny Dionizemu Kartuzowi, zmarł w 1477 r. Aczkolwiekzarzucano Herpowi brak oryginalności, i rzeczywiście jego dzieło Theologiamystica jest po prostu wykładem poglądów Ruysbroecka, to j e d n a k wpływ Herpasięga daleko w przyszłość, aż po mistykę hiszpańską XVI w.

  Wróćmy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Jan Wiklif

  Wiklif urodzony około 1320 r. był ściśle związany z Oksfordem, zmarł w 1384 r.Większość jego pism filozoficznych została wydana w trzydziestu pięciu tomachprzez Wyclif Society w latach 1882-1924. Do najważniejszych należąTrialogus, De ente praedicamentali, De compositione hominis oraz De ideis. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Kres epoki

  Wspominaliśmy już o tym, jak ważną rolę wobec „nowej teologii" i duchowości,wobec sporów epoki odegrał Jan Gerson. Bez niego bardzo trudnozrozumieć myśl Ruysbroecka. Trzeba pamiętać, że Gerson poszukiwał nowej teologicznejmetody, że negatywnie ustosunkował się przede wszystkim do skrajnegorealizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /18 069

  praca w formacie txt

Do góry