Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bielactwo wrodzone

  Calbinismus, albinism); albinizm; niezdolność wytwarzania barwnika - me-łaniny. Dziedziczenie typu recesywnego. Objawy: białe włosy, źrenice czerwone, tęczówki różowe (brak barwnika w naczyniówce i tęczówce), cała skóra barwy' bladoróżowej z powodu przeświecania naczyń skóry właściwej. Ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białko C

  (-, protein C); białko o właściwościach antykoagulacyjnych, o masie cząsteczkowej 62 000, syntetyzowane w wątrobie w obecności witaminy K. Białko to neutralizuje aktywne postacie czynników krzepnięcia VIII i V. Wrodzony łub nabyty niedobór tego białka wiąże się z ryzykiem powikłań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blastocysta

  (-, blastocyst); około 5. dnia od zapłodnienia z moruli powstaje b., która składa się z: 1) trofoblastu - zewnętrznej warstwy komórek, z której powstaje nabłonek kosmówki (płodowa część łożyska) i 2) embrioblastu - wewnętrznej grupy komórek, z której rozwijają się: —»■ zarodek, —» owodnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza organizmu

  biocenoza organizmu (-, biocenosis of organism); ewolucyjnie ukształtowany zespół drobnoustrojów w organizmie gospodarza (człowieka, zwierzęcia, rośliny}, utrzymujących się w stanie swoistej równowagi biologicznej. Tworzą ją symbionty i komensale. B. taka odgrywa dwojaką rolę: immunizuje organizm od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegunka

  idiarrhoea); jeden z objawów schorzeń przewodu pokarmowego. Polega na częstym (> 3 razy na dobę) oddawaniu stolca o rzadkiej konsystencji, ze zwiększoną zawartością (>200 ml/dobę) wody i elektrolitów. W zależności od patogenezy wyróżnia się b. osmotyczną, spowodowaną upośledzonym trawieniem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza sztuczna

  artificial biocenosis}; w organizmie ludzkim: sztuczne wprowadzenie (przez lekarza} zastępczych bakterii po zniszczeniu lub znacznym zaburzeniu naturalnej biocenozy przewodu pokarmowego, np. po długotrwałej antybiotykoterapii. Zwykle podaje się preparat Lakcid lub kwaśne mleko. Obecnie dostępne są bakterie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegunka chlorowa

  Giiarrhoea chlorica, chloride diarrhoea); rzadka dziedziczna choroba spowodowana mutacją genu zlokalizowanego na chromosomie 7. Przyczyną jej jest defekt transportu jonu chlorkowego (Cl-) i wo-dorowęglowego (HCO-) w końcowym odcinku jelita krętego i grubego, doprowadzający do utraty chlorków' ze stolcem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteryjne zakażenie pochwy

  (-, BV - bacterial vaginosis); zakażenie autogenne polegające na zmianie stosunków ilościowych własnej flory bakteryjnej pochwy przy nadmiernym wzroście bakterii, głównie beztlenowych (Gardne-rella uaginalis, Bacteroides spp., Enterococ-cus spp., Peptostreptococcus spp.). Dotyczy 15-20% ciężarnych. Objawy:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezład dziedziczny móżdżkowy

  bezład dziedziczny móżdżkowy (degeneratio cerebellaris, Pierre Marie dise-ase); dziedziczna choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego, zbliżona obrazem klinicznym do —> choroby Friedreicha, jednak ujawnia się w późniejszym wieku (20.-40. rż.). Zmiany zwyrodnieniowe występują głównie w móżdżku i drogach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bańki lecznicze

  bańki lecznicze (—, cups); naczynka szklane, które przystawia się do skóry po rozrzedzeniu w nich powietrza przez ogrzanie wnętrza płomieniem. B.l. przysysają się do skóry, powodując wynaczynienie krwi z drobnych naczyń krwionośnych. Wy-naczyniona krew' jest ponownie wchłaniana, działając bodźcowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 010

  praca w formacie txt

Do góry