Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Buck RUXTON

  Lekarz, znany pod nazwiskiem Buck Ruxton, jest postacią dość egzotyczną. Naprawdęnazywał się Bikhtyar Rustomii Ratanji Hakim, urodził się i wychował w zamożnej rodziniehinduskiej w Bombaju, był też Parsem, czyli wyznawcą religii Zaratustry.

  Studia medyczne Ruxton ukończył w Bombaju, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /12 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Joseph SMITH

  Sprawa George’a Josepha Smitha, którą gazety ochrzciły „sprawą panien młodych wkąpieli”, zyskała w swoim czasie ogromny rozgłos i znana była również w Polsce. Ponieważjednak, jak sądzimy, niewiele osób pamięta szczegóły działalności owego dżentelmena,przedstawiamy dokładny jej opis.Historia życia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /11 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norman THORNE

  Panna Elsie Cameron, 23-letnia maszynistka zamieszkała na Kensal Green w Londynie,była osobą niezbyt interesującą: wątła, o nieciekawej urodzie, nosiła okulary w wyjątkowoniegustownej oprawce. Mimo to, a może właśnie dlatego walczyła jak lwica o swegonarzeczonego, przeczuwając widać, że niewielkie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /12 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joe BALL

  Czterdziestoletni Joe Ball, właściciel „Gospody Towarzyskiej” obok Elmendorf w stanie Teksas, miał w życiu dwie pasje: kobiety i aligatory. Jak się miało okazać, potrafił tak łączyćte zainteresowania, że nie kolidowały ze sobą, a wręcz się uzupełniały.Ball znany był ze swego temperamentu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /11 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbert Rowse ARMSTRONG

  Katherine Mary i Herbert Rowse Armstrongowie pobrali się w 1907 roku. Przeztrzynaście lat, do roku 1920, ich życie upływało spokojnie, jeśli nie liczyć lat wojny 1914-1918, kiedy to pan Armstrong dosłużył się stopnia majora, a pani Armstrong czekała nań ztrójką dzieci i z lękiem wyglądała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /9 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolano koślawe

  kolano koślawe; genu valgum; trwałe odchylenie osi podudzia (powyżej 10°) względem osi uda na zewnątrz. Nie­wielkiego stopnia jest zjawiskiem fizjologicznym, zwłaszcza u kobiet (szersza miednica). Zniekształcenie wy­stępuje zwykle obustronnie, nadając kończynom dolnym charakterystyczny kształt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluby seniora

  kluby seniora; stanowią istotną po­moc w organizacji życia społecznego i kulturalnego osób starszych. Połowę k. s., tj. ponad 800, zorganizował i utrzymuje Państwowy Komitet Po­mocy Społecznej, pozostałe k. s. po­wstały w osiedlach mieszkaniowych, przy różnych stowarzyszeniach spo­łecznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną

  kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną; przeznaczona jest do ćwiczeń oporowych w pozycji stojącej,. siedzącej i leżącej przodem i tyłem. Na urządzeniu tym stosować można ćwiczenia oporowe dla kręgo­słupa, brzucha, karku, kończyn gór­nych, kończyn dolnych aż do wyciągów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kocowanie

  kocowanie; stosowanie ciepłych wil­gotnych okładów (wełniane opatrun­ki — koce, nagrzewane w gorącej pa­rze) do celów leczniczych, najczęściej w przypadkach samoistnego porażenia nerwu twarzowego i niedowładów wiotkich w chorobie Heinego i Medina oraz innych obwodowych uszkodze­niach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komfort pracy

  komfort pracy; całokształt warun­ków otoczenia stworzonych ręką czło­wieka, które warunkują maksymalnie dobre samopoczucie. Na k. p. wpływa: odpowiednie oświetlenie pomieszcze­nia pracy, właściwa temperatura na stanowisku roboczym (powietrze o właściwej wilgotności, wymiana zuży­tego powietrza)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry