Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koszykówka na wózkach

  koszykówka na wózkach; gra zespołowa dla osób z uszkodzeniem rdze­nia kręgowego (-> grupa startowa in­walidów IV), poruszających się na wózku; udział dwóch drużyn liczących po dwunastu zawodników, z których pięciu w czasie gry może jednocześnie przebywać na boisku. Drużynę na boisku stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgle

  kręgle; gra rekreacyjna i sportowa, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników uprawiana w formie współzawodnictwa indywidualnego bądź zespołowego, dostępna dla inwa­lidów we współzawodnictwie z oso­bami pełnosprawnymi (fizycznie) lub wewnątrz określonej grupy star­towej inwalidów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koturn

  koturn; zewnętrzna, pogrubiona znacznie warstwa podeszwy buta, w celu wyrównania skrócenia kończyny lub w innych celach, np. kosmetycz­nych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgozmyk

  kręgozmyk; spondylolisthesis; prze­suwanie się V, IV, rzadko III kręgu lędźwiowego ku przodowi w stosunku do kręgu położonego niżej lub kości krzyżowej. Przemieszczenie znacznego stopnia możliwe jest po przerwaniu ciągłości łuku (spondylolysis). Przerwa­nie to następuje najczęściej u podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie mózgowe

  krążenie mózgowe; samoregulujący się, sprzężony zwrotnie z krążeniem ogólnoustrojowym, system stałego przepływu krwi przez naczynia móz­gowe, zapewniający czynność ośrodko­wego układu nerwowego. Dopływ krwi następuje — przez dwie pary dużych tętnic (szyjnych i kręgowych), które łącząc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kortykoterapia

  kortykoterapia; steroidoterapia; sto­sowanie w celach terapeutycznych le­ków pochodnych grupy hormonów kory nadnerczy — glikokortykoidów. Leki te (hydrokortyzon, Enkorton i wiele innych) wykazują silne działa­nie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Znoszą skurcz mięśni gładkich i obrzęk wywołany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfabulacja

  konfabulacja; zespół zaburzeń w myśleniu polegający na tworzeniu zmy­ślonych treści, obserwowany w prze­biegu niektórych schorzeń psychicz­nych. K. łączy się z tendencjami do opowiadania fantastycznych, niepraw­dziwych faktów, występuje łącznie ze skłonnościami perseweracyjnymi; ob­serwowana m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja sensoryczna

  kompensacja sensoryczna; dawna teoria starająca się wyjaśnić wyższą sprawność zachowanych zmysłów u niewidomych i głuchych, na skutek braku lub uszkodzenia jednego ze zmysłów (wzroku u niewidomych i słuchu u głuchych). W przeciwieństwie do teorii -> kompensacji percepcyjnej teoria k. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostka do nauki alfabetu Braille'a

  kostka do nauki alfabetu Braille'a; kubarytm nastawny; sześcian o wy­miarach 30 x 30 mm, podzielony na trzy równe części połączone tak, że można je wzajemnie względem siebie obracać wokół wspólnej osi. Na trzech ściankach poszczególnych części sześ­cianu znajduje się jeden lub dwa wypukłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt ćwiczeń

  konspekt ćwiczeń; zapis każdej je­dnostki terapeutycznej prowadzonej w dziale kinezyterapii ogólnej. Do­tyczy przede wszystkim ćwiczeń ogólnokondycyjnych i ćwiczeń w wo­dzie. Składa się z części wstępnej i szczegółowej. W części wstępnej należy określić cel, jaki zamierza się zrealizować w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry