Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Krioterapia

    krioterapia; zastosowanie zimna w celach leczniczych, najczęściej w lecze­niu zespołów bólowych i spastyczności mięśni (zimne kąpiele lub okłady, pocieranie lodem, spryskiwanie chlor­kiem etylu).

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /228

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Krtań, wycięcie

    krtań, wycięcie; laryngectomia; usu­nięcie krtani z powodu toczących się w niej procesów chorobowych, najczęściej nowotworowych. Osoby po w. k. tracą zdolność posługiwania się głosem i wymagają systematycznego postępowania rehabilitacyjnego, mają­cego na celu wytworzenie zdolności zastępczej w...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /425

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Krwiaki mózgowe

    krwiaki mózgowe; wyraźnie odgra­niczone zlewisko krwi wynaczynionej do szczelin tkankowych mózgu lub miąższu mózgu (k. śródmózgowy), bądź też do jam czaszki (k. nad-lub podoponowy), spowodowane krwotokiem pourazowym lub samoistnym. Kliniczne objawy k. szybko narastający -> zespół wzmożonego ciś­nienia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /534

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kręg przejściowy

    kręg przejściowy; vertebra transitiva; graniczny kręg poszczególnych od­cinków kręgosłupa, upodabniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej lub niżej. Na przykład: I kręg lędź­wiowy upodabnia się do kręgów pier­siowych, ma parę, zwykle szczątko­wych, żeber (torakalizacja lub...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 000

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kretynizm

    kretynizm; matołectwo; wrodzona niedoczynność tarczycy połączona z obniżeniem napięcia mięśniowego oraz upośledzeniem umysłowym, przekazy­wana prze*z dziedziczenie recesywne. Osoby z k. charakteryzują się specy­ficznymi cechami budowy ciała, małym wzrostem, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /600

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kręcz szyi

    kręcz szyi; wadliwe ustawienie głowy z przymusowym skręceniem i pochyle­niem ku jednemu barkowi oraz jedno­czesnym zwróceniem twarzy w stronę przeciwną i ku górze.

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /193

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kostnienie pozastawowe neurogenne

    kostnienie pozastawowe neurogenne; procesy przekształcania okołostawo­wych tkanek miękkich w tkankę kost­ną, obserwowane gównie w przy­padkach niedowładów po ciężkich urazach rdzenia kręgowego, czaszki i pnia mózgu. Jedna z przyczyn wczes­nego powstawania utrwalonych przy­kurczów stawowych...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /389

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kręcz szyi kurczowy

    kręcz szyi kurczowy; zespół ruchów mimowolnych, w obrębie mięśni szyi, pojawiających się co kilka, kilkanaście sekund, o nieznanej etiologii. Przebieg najczęściej stacjonarny, niekiedy z samoistnym wycofywaniem się obja­wów po pewnym czasie. Leczenie za­chowawcze mało skuteczne. W ciężkich...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /630

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kosz biodrowy

    kosz biodrowy; 1) odpowiednik -» leja kikutowego protezy kończyny w M protezie kończyny dolnej. Obej­muje miednicę, stwarzając podparcie masy ciała pod guzem kulszowym po stronie amputowanej kończyny i sta­bilizuje protezę na miednicy. W przy­padku amputacji kończyny dolnej wraz z częścią miednicy...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /692

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kręcz szyi wrodzony

    kręcz szyi wrodzony; zaburzenia rozwojowe mięśni szyi (możliwość u-razu okołoporodowego) ze skróceniem i zwłóknieniem (w późniejszym okre­sie) mięśnia mostkowo-obojczykowo--sutkowego. Rzadziej, jest następst­wem zaburzeń rozwojowych kręgosłupa szyjnego (zrosty częściowe i całko­wite kręgów...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /780

    praca w formacie txt

Do góry