Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne

  krzesło rehabilitacyjne; element re­habilitacyjnego stanowiska pracy pozwalający osobie niepełnosprawnej na wykonywanie w pozycji siedzącej określonych czynności pracy (lub in­nych, np. w gospodarstwie domowym). Poszczególne podzespoły krzesła, tj.: siedzisko, oparcie tylne i boczne, pod­stawa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa progowa słuchu

  krzywa progowa słuchu; wykres spo­rządzany podczas badania audiometry­cznego na podstawie dwóch para­metrów, a mianowicie częstotliwości tonu oraz jego natężenia. Pierwszą wartość określa się w liczbie drgań na sekundę, czyli hercach (Hz), a drugą w decybelach (dB). Istnieją krzywe p. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę

  krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę; przeznaczone dla chorych na padaczkę Jacksona, ze stanami „absence", stanami pomrocznymi, do pracy i użytku domowego. Podstawa krzesła o zwiększonej stabilności (cięż­ka) przeciwdziała gwałtownym wychy­leniom ciała do przodu i na boki w czasie ataku;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce

  kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce; do 1958 r. odbywało się wyłącznie w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w War­szawie. Wobec dynamicznego rozwoju szkolnictwa specjalnego i przyjęcia zasady posiadania przez wszystkich nauczycieli wyższego wykształcenia, nastąpiła zmiana w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem

  krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z niewielkim osłabieniem siły mięśniowej, z niedowładem, po urazach lub porażeniach. Przystosowa­ne do stanowisk pracy warsztatowej, biurowej i do użytku domowego. Regulacja wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok

  krwotok; wypływ krwi poza układ krwionośny wskutek przerwania cią­głości jego ścian lub patologicznego zwiększenia przepuszczalności naczyń. Przyczyny: choroby naczyń (miażdży­ca i nadciśnienie, -> kolagenozy), ura­zy, wady rozwojowe (tętniaki, ano­malie tętniczo-żylne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem

  krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z usztywnieniem stawów biodrowych, stawów kolanowych, po amputacjach jednej lub obu kończyn, z protezami. Przystosowane do stano­wisk pracy warsztatowej, biurowej i użytku domowego; regulacja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok śródrdzeniowy

  krwotok śródrdzeniowy; hematomyelia; najczęściej spowodowany urazem wylew krwi do miąższu rdzenia, rza­dziej — samoistny w przebiegu chorób lub wad rozwojowych naczyń. Objawy: nagłe wystąpienie zespołu poprzecz­nego uszkodzenia rdzenia, często z zaburzeniem czucia typu rozszczepiennego. Może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową

  krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową; przeznaczone dla osób z pierwszym, drugim i trzecim stopniem skrzywie­nia bocznego kręgosłupa na stano­wiskach pracy i do użytku domo­wego. Siedzisko normalne z regulowa­ną wysokością. Oparcie plecowe, umożliwiając trwałe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku

  kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku; warunki jakimi należy się kierować, klasyfikując chorych po leczeniu szpitalnym i rehabilitacji do rehabilitacji uzdrowiskowej, której ce­lem jest podwyższenie sprawności wy­siłkowej. Do wskazań zalicza się: 1) stany wydolności krążenia nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 306

  praca w formacie txt

Do góry