Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Blaszka miażdżycowa

  (-, atheromatous plaąue); postać zmian miażdżycowych ściany naczyniowej, prowadzących do zwężenia światła naczynia. Składa się z czapeczki włóknistej, złożonej z komórek mięśni gładkich, oraz jądra lipidowego z komórkami zapalnymi (limfocyty, makrofagi, mastocyty). B.m. stabilne mają grubą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bradykardia

  [bradycardia); rzadkoskurcz: wolny rytm serca, poniżej 60/min. Przyczyny: 1) przewaga układu parasympatycznego, np. u sportowców, podczas pobudzenia nerwu błędnego, przez ucisk zatoki szyjnej;

  2) działanie leków (np. naparstnicy, beta--blokerów, amiodaronu); 3) zmiany niedokrwienne lub zwyrodnieniowe układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioetyka

  (-, bioethics); nazwa powstałej w latach 60. XX w. (choć słowo bioethics zostało prawdopodobnie użyte po raz pierwszy w 1970 r.) dziedziny —» etyki odnoszącej się do problemów moralnych powstałych wraz z rozwojem medycyny i biologii, jak np. postępowanie wobec śmierci mózgu, transplantacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bicz wodny

  (-, needlebath); bicz szkocki; zabieg wodoleczniczy wykonywany z tzw. katedry natryskowej. Skupiony strumień wody z gumowego węża z końcówką o średnicy ok. 1 cm, pod ciśnieniem ok. 152-304 kPa (1,5-3 atm.), okresowo przerwany, prowadzi się wg ustalonego kierunku na człowieka przebywającego w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja nerki

  biopsja nerki (.biopsia renalis, renal biopsy); metoda diagnostyczna polegająca na pobraniu wycinka nerki do badania histopatologicznego. Wskazaniem do biopsji są: zespól nerczycowy, przewlekły białkomocz (< 2 g/dobę] o nieznanej etiologii, izolowany krwinkomocz, choroby układowe z zajęciem nerek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegunka przewlekła

  (diarrhoea chronica, chronic diarrhoea); choroba trwająca ponad 14 dni. Dziecko oddaje wodniste stolce lub stolce z domieszką śluzu, krwi łub ropy, nie przybywa lub ubywa na wadze, ma upośledzone łaknienie. Objawy chorobowe często związane są ze spożytymi pokarmami. Przedłużanie się biegunki powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja wątroby

  (biopsia hepatis, liver biopsy); zabieg diagnostyczny polegający na nakłuciu wątroby za pomocą specjalnej igły w celu pobrania fragmentu tkanki do badania histopatologicznego. Jedno z najważniejszych badań służących do ustalenia rozpoznania schorzenia miąższu wątroby. B. ślepą wykonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielactwo nabyte

  (rntdigo); nabyte zaburzenie tworzenia się barwnika skóry - mełaniny, spowodowane najprawdopodobniej autoim-munizacją. Objawy: na skórze całego ciała powstają różnej wielkości i kształtu płamy z odbarwienia niewykazujące objawów zapalnych ani zaniku i niema-jące tendencji do charakterystycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka osocza

  (-, plasma proteins); występują w ilości 60-80 g/ł osocza. Dzieli się je na 3 zasadnicze frakcje: 1) albuminy; 2) globuliny i 3} fibrynogen. Albuminy stanowią ok. 55% wszystkich b.o.; są wytwarzane w wątrobie i mają najmniejszą masę cząsteczkową (ok. 65 000) ze wszystkich b.o. Wiążą znaczną liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokratyzm

  (-, bureaucratism); wypaczenie idealnego modelu organizacji i zarządzania. Jest to pewien stan umysłu urzędnika wyalienowanego w stosunku do spraw ludzkich i interesu publicznego. Biurokrata wykonuje swoje obowiązki w sposób dotkliwy dla interesantów. Źródła b. nie tkwią w przepisach prawnych, ale we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /531

  praca w formacie txt

Do góry