Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Akomodacja

  akomodacja-(1) zmiany w funkcjonowaniu analizatora, w efekcie których bodźce odbierane są optymalnie; najdokładniej zbadano a. zachodzącą w oku, która polega na przystosowaniu ogniskowej oka (zmiana krzywizny soczewki) do odległości obserwowanego przedmiotu, zapewniając ostrość widzenia; zmiana krzywizny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja wsteczna

  amnezja wsteczna (łac. amnesia retrogradd) rodzaj  amnezji występującej najczęściej w wyniku ciężkiego urazu ośrodkowego układu nerwowego, któremu towarzyszy stan długotrwałej utraty przytomności. Dominującymi zaburzeniami są luki pamięciowe dotyczące faktów i zdarzeń, jakie miały miejsce przed...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja

  adaptacja - przejawiające się zmianą w budowie lub w zachowaniu przystosowanie organizmu do zmieniających się warunków środowiska. A. dokonuje się w życiu osobnika poprzez zdobywanie coraz bogatszego doświadczenia, magazynowanego w pamięci. Na podstawie genetycznie uwarunkowanych reakcji pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie tętnicze

  nadciśnienie tętnicze; objaw towarzy­szący niektórym schorzeniom nerek, guzom nadnerczy, niektórym posta­ciom miażdżycy, nadczynności tarczy­cy i innych. Jednak u około 80% chorych nie znajduje się jego przy­czyny i wtedy określa się je jako samodzielną jednostkę chorobową o nazwie: pierwotne lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie płucne w zwężeniu le­wego ujścia żylnego

  nadciśnienie płucne w zwężeniu le­wego ujścia żylnego; wywołane jest mechaniczną przeszkodą między le­wym przedsionkiem a lewą komorą. Utrudnienie odpływu krwi żylnej z małego krążenia prowadzi do biernego przekrwienia płuc, powodując dusz­ność typu sercowego, która charak­teryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzykoterapia

  muzykoterapia; wykorzystywanie muzyki w postępowaniu psychotera­peutycznym. M. może mieć formę bierną (słuchanie utworów muzycz­nych) lub czynną (wspólne muzykowanie i śpiew). M. stanowi również ele­ment innych form oddziaływań terapeutycznych — choreoterapii, terapii ruchem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa migowa

  mowa migowa; forma porozumiewa­nia się osób głuchych, wykorzystują­ca ekspresję gestową i posługująca się ustalonymi symbolami opartymi na ruchach i ułożeniach dłoni, palców i rąk. M. m. nie potrafi jednak oddać tych wszystkich informacji, które moż­liwe są do przekazania za pomocą mowy ustnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie autystyczne

  myślenie autystyczne; myślenie oder­wane od rzeczywistości, w małym stopniu oparte na ocenie realnej rzeczy­wistości, a raczej na ogólnych, włas­nych koncepcjach. Występuje w -> zespole paranoidalnym, najczęściej w schizofrenii.

  myślenie dereistyczne -> myślenie autystyczne

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.)

  mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.); zespół objawów powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu w okresie jego intensywnego rozwoju przez róż­norodne czynniki etiologiczne, wśród których główną rolę odgrywa patologia ciąży i okresu okołoporodowego (wcześniactwo, stany niedotlenienia, urazy, stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie paralogiczne

  myślenie paralogiczne; zaburze­nie formalne myślenia, polegające na myśleniu nie opartym na zasadach logicznych. Występujące w m zespole paranoidalnym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt

Do góry