Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Asymilacja

  asymilacja - według J. Piageta i jego szkoły jeden z dwóch procesów (obok akomodacji) składających się na adaptację organizmu do środowiska. A. polega na włączaniu reprezentacji przedmiotów, zjawisk i występujących między nimi relacji w schematy poznawcze, które w miarę rozwoju osobnika ulegają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atkinsona i Shiffrina model pamięci

  Atkinsona i Shiffrina model pamięci - model zaliczający się do tych  modeli wielomagazynowych, w których wyróżnia się trzy struktury utrzymujące informacje: pamięć ultra krótkotrwałą (rejestr sen-soryczny),  pamięć krótkotrwałą i ->-pamięć długotrwałą. W toku przetwarzania informacje są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bahricka i Karisa model pamięci

  Bahricka i Karisa model pamięci - ekologiczny model badania procesów pamięciowych (ekologiczne podejście w badaniach pamięci), który zakłada, iż pamięć człowieka można opisać wymiarami: (a) pamięć epizodyczna - pamięć semantyczna; przy czym pamięć semantyczna w toku rozwoju osobniczego wyłania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioryzm

  behawioryzm - kierunek w psychologii, który powstał i rozwinął się w wyniku zakwestionowania założeń poprzedzającej go historycznie introspekcyjnej psychologii klasycznej. B. odrzucił dotychczasowy przedmiot badań psychologii, którym byty nieobscr-wowalnc zjawiska i procesy psychiczne, takie jak:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biochemiczne podłoże pamięci

  biochemiczne podłoże pamięci - neurofizjologiczne badania nad mechanizmami zapamiętywania, przechowywania i przypominania dowodzą istotnej roli kwasów nukleinowych i białek w kształtowaniu się wiedzy gatunkowej i osobniczej. Udowodniono m.in,, iż -*- pamięć gatunkowa jest zakodowana w strukturze kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bląd czasu

  błąd czasu - wskaźnik stosowany w badaniach pamięci krótkotrwałej prostych bodźców zmysłowych; paradygmat eksperymentalny zakłada, iż eksponowane są pary bodźców w taki sposób, iż między bodźcami tworzącymi parę stosowana jest przerwa (na ogół rzędu kilku sekund); badany określa, w jakim stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria funkcjonalna mózgu

  asymetria funkcjonalna mózgu - zróżnicowanie funkcjonalne półkul mózgowych, uwarunkowane anatomicznie, biochemicznie i społecznie, przejawiające się w specjalizacji każdej z półkul w zakresie przetwarzania określonej kategorii impulsów, generowania, regulacji i kontroli odmiennych aspektów zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bodziec

  bodziec - pojęcie różnie rozumiane w zależności od orientacji teoretycznej, tj. fizykalizmu bądź mentalizmu. W behawioryzmie odwołującym się do założeń fizykalizmu b. jest jakąkolwiek zmianą w środowisku, a także w samym organizmie, dającą się wyrazić w kategoriach fizycznych, która może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  amnezja (niepamięć; łac. amnesia) - luka pamięciowa powstała na skutek zaburzeń zapamiętywania, przechowywania lub przypominania informacji pamięciowych. Najczęściej jest skutkiem zaburzeń świadomości o różnej etiologii (np. w epilepsji, po urazach czaszkowo-mózgowych, po intoksykacjach; ->-a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizator

  analizator - pojęcie wprowadzone przez I. P. Pawłowa zamiast terminu „narząd zmysłu", w celu zwrócenia uwagi na istnienie złożonych struktur, zorganizowanych w sposób hierarchiczny na kolejnych poziomach układu nerwowego. Struktury te są w stanie analizować spostrzegane obiekty na części składowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt

Do góry