Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dojrzewanie

  dojrzewanie - termin stosowany w psychologii w różnych znaczeniach: rozwój jednostki, rozumiany jako proces osiągania przez nią dojrzałości fizycznej i psychicznej;  proces zmian rozwojowych uwarunkowanych dziedzicznie;  zmiany rozwojowe występujące na skutek zaistnienia wrodzonych predyspozycji jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzji leksykalnej zadanie

  decyzji leksykalnej zadanie (ang. lexical decision task) - zadanie stosowane w badaniach nad kodowaniem informacji werbalnych i  słownikiem umysłowym, wymagające od osoby badanej możliwie szybkiej odpowiedzi na pytanie, czy prezentowany ciąg liter jest słowem, czy bezsensownym zbiorem. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt świeżości

  efekt świeżości - zjawisko lepszego odtwarzania końcowych elementów ->- materiału seryjnego w porównaniu z poprzednimi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji. E.ś. występuje prawdopodobnie dzięki właściwościom  pamięci krótkotrwałej, gdyż dotyczy ostatnich słów, których odtworzenie następuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystraktor

  dystraktor -  bodziec odrywający uwagę jednostki od wykonywanego zadania; (czynność dodatkowa wykonywana przez osoby badane na polecenie eksperymentatora w czasie realizowania podstawowego zadania, stosowana w celu uniemożliwienia powtarzania w badaniach nad pamięcią krótkotrwałą;  w pomiarze rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzji semantycznej zadanie

  decyzji semantycznej zadanie (ang, semantic decision task) - metoda badania struktury -"-pamięci semantycznej, typowa dla badań eksperymentalnych prowadzonych przede wszystkim w ramach ->-modeli cech; stosowana głównie w ramach paradygmatu badawczego zwanego: „różny - taki sam". Osobie badanej prezentowane są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt torowania

  efekt torowania (ang. priming effect) - zjawisko występujące w badaniach nad rozpoznawaniem bodźców, np. słów, obrazów. Jeżeli bodziec będący przedmiotem rozpoznania poprzedzi się ekspozycją tzw. bodźca torującego, czyli pozostającego w jakimś związku semantycznym z tym, który ma zostać rozpoznany -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt analizatorowy

  efekt analizatorowy - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy związany z zaangażowaniem w percepcji różnych analizatorów. Wyniki pamięciowe uzyskiwane przy udziale różnych analizatorów są zróżnicowane i zależą: od rodzaju analizatorów (istnieją w tym zakresie preferencje gatunkowe i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty metapamięciowe

  deficyty metapamięciowe - braki w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania własnej pamięci ( meta-pamięć). D.m. mogą polegać na niewłaściwej ocenie własnej pamięci, na nieznajomości strategii pamięciowych, czynników, od których zależą wyniki pamięciowe, istotnych cech zadania itp. D.m. utrudniają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pierwszeństwa

  efekt pierwszeństwa - zjawisko lepszego odtwarzania początkowych elementów materiału seryjnego w porównaniu z dalszymi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji. E.p. występuje prawdopodobnie dzięki temu, że pierwsze elementy są powtórzone więcej razy niż pozostałe i dlatego przede wszystkim one się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty metapoznawcze

  deficyty metapoznawcze - braki w zakresie ogólnej wiedzy na temat własnych procesów poznawczych i związanych z nimi sprawności lub na temat poszczególnych procesów: uwagi, pamięci, myślenia, języka. D.m. mogą polegać na nieadekwatnej samoocenie własnych zdolności, słabej świadomości przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry