Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hipoteza redundancji kodowania

  hipoteza redundancji kodowania - hipoteza zawarta w — Paivio modelu pamięci zakładająca, że przypominanie jest tym lepsze, im więcej kodów wzbudza bodziec. Materiały zakodowane w dwóch systemach reprezentacji - werbalnym i wyobrażeniowym - są trwalej pamiętane i łatwiej przypominane niż materiały...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holograficzny model pamięci

  holograficzny model pamięci - model oparty na metaforze hologramu, czyli metody utrwalania obrazów trójwymiarowych ze wszystkimi cechami przestrzennymi na płytce fotograficznej, tak że w każdym jej punkcie przechowywana JGvSt pełna informacja 0 holografowanym obiekcie; stwarza to możliwość rekonstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habituacja

  habituacja - zjawisko polegające na stopniowym zanikaniu reakcji, gdy działanie bodźca się przedłuża lub powtarza, albo gdy kolejno działające bodźce są do siebie podobne. H. ma znaczenie przystosowawcze, prowadzi do wygaśnięcia reakcji na bodźce nic mające znaczenia. Zjawisko h. należy do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gramatyka opowiadania

  gramatyka opowiadania - termin wprowadzony przez D. Rumclharta na określenie zespołu uniwersalnych reguł determinujących formalną strukturę tekstów mających postać opowiadania, niezależnych od zawartych w konkretnym opowiadaniu treści. Badania nad g.o. /ostały zapoczątkowane w ramach prac prowadzonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ejdetyzm

  ejdetyzm - zdolność przedstawiania sobie dawniejszych spostrzeżeń w postaci wyobrażeń tak wyraźnych, że nie ustępujących pod względem wyrazistości pierwotnym spostrzeżeniom. E. jest czynnikiem sprzyjającym uzyskiwaniu wysokich osiągnięć w zakresie reprodukcji materiału pamięciowego; często...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gibsonizm

  gibsonizm - pogląd (nazwa pochodzi od nazwiska J, J. Gibsona), zwany inaczej ekologizmem, zgodnie z którym percepcja nie polega na przetwarzaniu informacji przez — system poznawczy (w związku z czym pamięć nic odgrywa w niej żadnej roli), ale sprowadza się do bezpośredniego reagowania na informacje zawarte w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczne podejście w badaniach pamięci

  ekologiczne podejście w badaniach pamięci - paradygmat badań, według którego preferowane są badania pamięci w warunkach naturalnych, w sytuacjach codziennych; badania prowadzone zgodnie z tym podejściem dotyczą głównie takich problemów, jak przypominanie informacji autobiograficznych (miejsc, twarzy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalność przetwarzania

  globalność przetwarzania - odnoszenie informacji przetwarzanej w centralnym systemie poznawczym do całości doświadczenia zakodowanego w pamięci (— Fodora modułowa struktura umysłu). Gdy człowiek klasyfikuje np. liść jako znany lub nie znany, podstawą rozpoznawania stają się wszystkie nabyte dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksacja wzrokowa

  fiksacja wzrokowa - utrzymywanie gaiki ocznej w takiej pozycji, aby obraz postrzeganego obiektu pada! na plamkę żółtą siatkówki, czyli na pole najostrzejszego widzenia; w obrębie tego pola możliwe jest najefektywniejsze rozróżnienie cech danego obiektu. Fiksacja wzrokowa obiektów nieruchomych dokonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość do reprodukcji

  gotowość do reprodukcji - łatwość wiernego odtwarzania w kodzie werbalnym bądź obrazowym zapamiętanych informacji, zależna od stopnia ich utrwalania (m.in. częstości powtarzania) i uslruk-turalizowania w pamięci, czyli od poziomu dostępności. Czynnikiem zwiększającym g.d.r. jest obecność danej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry