Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Integracja semantyczna

  integracja semantyczna - proces występujący podczas kodowania złożonych materiałów, polegający na łączeniu poszczególnych elementów w sensowną całość, wyprowadzaniu ogólnej idei wiążącej informacje zawarte w zbiorze zdań lub protypowej formy wspólnej dla serii figur itp. Dzięki I.s. w pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja

  interferencja - termin używany w kilku znaczeniach: konflikt asocjacji (— asocjacja) utworzonych między bodźcami i reakcjami; najczęściej zjawisko io występuje w sytuacji ukształtowania się dwu różnych reakcji na ten sam bodziec; konflikt między dwiema operacjami (— operacja), w wyniku czego następuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja proaktywna

  interferencja proaktywna - zjawisko obniżania się wykonania zadania B w efekcie uprzedniego uczenia się zadania A; w badaniach i.p. stosuje się następujący schemat: grupa eksperymentalna E uczy się zadania A, a grupa kontrolna K w tym czasie odpoczywa, następnie obie grupy uc/ą się zadania B\ po pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imagen

  imagen - według A. Paivio podstawowa jednostka w niewerbalnym systemie symbolicznym reprezentująca przedmiot lub zdarzenie konkretne, zarówno ze względu na cechy spostrzeżeniowe, jak i znaczeniowe. Imagcny są reprezentacjami analogowymi o strukturze hierarchicznej (tzn. mniejsze jednostki zawierają się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermnezja

  hipermnezja - nadczynność pamięci przejawiająca się w niezwykle silnej wyrazistości — wspomnień. Może występować u niektórych ludzi jako cecha osobnicza pamięci bliska — ejdetyzmowi, a także podczas marzeń sennych, w hipnozie i w majaczeniach gorączkowych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualne różnice

  indywidualne różnice - najwyraźniej zaobserwowane różnice międzyosobnicze pod względem pamięci dotyczą przede wszystkim takich mierzalnych aspektów pamięci, jak: szybkość zapamiętywania, zakres pamięci, trwałość przechowywanego materiału, gotowość do reprodukcji, wierność reprodukowanego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipnopedia

  hipnopedia - metoda nauczania lub uczenia się, zazwyczaj języków obcych, stosowana w czasie snu podmiotu. Brak rzetelnych, empirycznych dowodów potwierdzających jej skuteczność.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja

  informacja - (1) termin pochodzący z — teorii informacji i — teorii komunikacji, używany w znaczeniu formalnym, ilościowym; oznacza: (a) liczbę kolejnych wyborów potrzebnych do identyfikacji przez odbiorcę przekazu otrzymanego od nadawcy, co ma umożliwiać organizmowi żywemu lub maszynie sprawne działanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza powtarzalności

  hipoteza powtarzalności (ang, reappearance hypothesis) - termin używany przez U. Neissera na określenie poglądu, że zapis pamięciowy (—ślad pamięciowy) jest mniej lub bardziej wierną kopią rzeczywistości, która w razie potrzeby może być odtwarzana zasadniczo w formie nic zmienionej; jest to hipoteza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza progu

  hipoteza progu - jedna z hipotez wyjaśniających zjawisko lepszego rozpoznawania w porównaniu z reprodukcją. Zgodnie z h.p. przypominanie zależy od siły śladu pamięciowego - aby wystąpiło przypomnienie, siła śladu pamięciowego musi osiągnąć pewien poziom progowy. H.p. zakłada, że próg rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt

Do góry