Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kod taksonomiczny

  kod taksonomiczny - kod semantyczny reprezentujący bodźce ze względu na ich przynależność do określonych kategorii, np. seria słów jest kodowana jako nazwy zwierząt, roślin itp.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod akustyczny

  kod akustyczny - kod pamięciowy, który reprezentuje brzmienie bodźca w formie akustycznej, tj. jako układ dźwięków (w przypadku słowa - głosek). Zgodnie z modelami wielomagazynowymi pamięci k.a. jest charakterystyczny dla pamięci krótkotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka pamięci

  jednostka pamięci - pojęcie nie mające jednej powszechnie przyjętej definicji; zwykle j.p. rozumie się jak jednostkę przetwarzania informacji w znaczeniu wydzielania porcji informacji (ang. chunking), przy czym porcja rozumiana jest jako określona i niepodzielna informacja (o rzeczy, zjawisku, zdarzeniu) lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod arbitralny

  kod arbitralny (kod konwencjonalny, kod symboliczny) - w semiotyce kod, w którym nie istnieje podobieństwo micdz,y formą a znaczeniem znaku; pełni swoją funkcję na zasadzie konwencji przyjętej przez użytkowników (np. kody języków naturalnych, symbole matematyczne, notacja muzyczna).

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria - zbiór egzemplarzy

  kategoria - zbiór egzemplarzy (ludzi, przedmiotów, zdarzeń itp.), które mają jakąś cechę wspólną bądź łączącą je relację, dzięki czemu umyst traktuje je jako równoważne pod jakimś względem. Zasad tworzenia k. może być wiele, stąd istnieją np. podziały na k. naturalne i sztuczne, konkretne i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod ikoniczny

  kod ikoniczny - w semiotyce kod, którego znaki są podobne do rzeczy oznaczanych ze względu na wygląd (np. obrazy realistyczne), brzmienie (np. ono-matopeje), skojarzenia (np. gołąb jako symbol pokoju) itp. K.i. charakteryzuje się naturalnością (umotywowaniem) wynikającą z podobieństwa między formą a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja

  kategoryzacja - operacja umysłowa, czynność składowa aktu percepcji, dzięki której człowiek ujmuje różne obiekty na podstawie jakiegoś podobieństwa jako człony tej samej — kategorii oraz reaguje na nie w przybliżony sposób. K. może być percepcyjna i konceptualna. W przypadku k. percepcyjnej cechy, za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod obrazowy

  kod obrazowy - kod pamięciowy reprezentujący informacje w formie odpowiadającej wyobrażeniu; tria właściwości kodu analogowego, według klasyfikacji semiotycznej należałoby go zaliczyć do kodów ikonicznych. Zgodnie z Paivio modelem pamięci I. u. jest jednym z podstawowych kodów pamięcio-u ych; model...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja retroaktywna

  interferencja retroaktywna - zjawisko obniżenia poziomu wykonania zadania A w efekcie następczego wykonania zadania B, które zakłóca, tzn. hamuje późniejsze wykonanie zadania A. W badaniach i.r. stosuje się następujący schemat; grupa eksperymentalna E uczy się zadania A, następnie zadania 5, a po pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instynkt

  instynkt - dziedzicznie uwarunkowane (— pamięć gatunkowa) złożone reakcje organizmu na specyficzne bodźce wyzwalające i ukierunkowujące działania przystosowawcze, u podłoża których leży hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy w mózgu (międzymózgowiu). Bodźce wyzwalające pochodzą bądź z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry