Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kod twierdzeniowy

  kod twierdzeniowy (kod analityczny, kod ideacyjny) — kod semantyczny mający formę sądów (ang. propo-sńtions) wyrażających podstawowe idee (np. w zdaniu: „Czarny pies biegł za małym chłopcem" można wyróżnić trzy sądy: pies był czarny; pies biegł za chłopcem; chłopiec był mały). K.t. jest amodalny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod wizualny

  kod wizualny - kod pamięciowy, który reprezentuje wygląd bodźca w formie wizualnej, tj. jako układ linii, kątów, punktów, plam, kształtów itp. K.w. występuje w pamięci krótkotrwałej, kwestią sporną jesi jego występowanie w pamięci długotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodowanie pamięciowe

  kodowanie pamięciowe - zbiór operacji związanych z przekształcaniem informacji w formę odpowiednią dla systemu pamięci. Proces k.p. może polegać na ustalaniu atrybutów bodźca, np. na analizie słowa ze względu na cechy akustyczne, fonemiczne lub semantyczne. K.p, wiąże się zwykle z selekcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej - teoria wyjaśniająca znaczenie pojęć (wyrazów) i sądów (zdań) zakodowanych w —pamięci semantycznej; warunkiem koniecznym zrozumienia zdania jest znajomość nie tylko znaczenia poszczególnych wyrazów (pojęć), ale także relacji synlaklycznych pomiędzy nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod semantyczny

  kod semantyczny (kod znaczeniowy) - kod pamięciowy reprezentujący znaczenie (sens) odbieranego bodźca, np. słowa, zdania, obrazu, zdarzenia; może odpowiadać znaczeniu definicyjnemu, denotacyjne-mu. konotacyjnemu, asocjacyjnemu lub ideom wyabstrahowanym ze złożonego materiału. Jest produktem głębszych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kintscha model pamięci

  Kintscha model pamięci - model —pamięci semantycznej, nawiązujący do lingwistycznych teorii t'.J. Fillmore'a (gramatyka przypadku) i N. Chom-sky'ego (teoria gramatyki gencratywno-lransforma-cyjnej); podstawowymi jednostkami pamięci semantycznej są sądy (ang. propositions), połączone irlacjami logicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interioryzacja

  interioryzacja - przekształcanie się w procesie rozwoju poznawczego czynności zewnętrznych, wykonywanych na przedmiotach, w czynności wewnętrzne; dzięki i. dziecko stopniowo może wykonywać różne operacje w myśli na podstawie wyobraźni i pojęć bez potrzeby manipulacji przedmiotami; czynności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod sensoryczny

  kod sensoryczny - kod pamięciowy, który reprezentuje fizyczne cechy odbieranego bodźca w formie odpowiadającej jego modalności, np. bodziec słuchowy jest reprezentowany w formie dźwięków, bodziec wzrokowy w formie wizualnej. K.s. powstaje w wyniku analizy sensorycznej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod

  kod - forma zapisu informacji oraz reguły tworzenia zapisu; w semiotyce: zbiór znaków używanych do przekazywania informacji oraz reguł określających relacje między znakami (reguły synlaktyczne), między znakami a rzeczami oznaczanymi (reguły semantyczne) oraz między znakami a ich użytkownikami (reguły...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotropiczność przetwarzania

  izotropiczność przetwarzania - termin używany przez .I.A.. Fodora; oznacza możliwość wiclotorowości przetwarzania informacji (—Fodora modułowa struktura umysłu), dzięki której „tropy" poznawcze, czyli nieuświadomione wnioskowania i asocjacje przebiegające w umyśle, uwzględniają informacje pochodzące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt

Do góry