Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Materiału konkretność

  materiału konkretność - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych silnie wpływająca na wyniki pamięciowe: materiał konkretny jest z reguły szybciej przyswajany i lepiej pamiętany niż abstrakcyjny. Możliwe, że efekty te częściowo wynikają z wysokiej wyobraź al nośc i materiału...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafora komputerowa

  metafora komputerowa - model formułowania i weryfikacji hipotez naukowych o strukturze procesów poznawczych człowieka, powstały dzięki rozwojowi logiki formalnej, teorii informacji i nauki o poznawaniu, przyjmujący, iż istnieje fizyczny system symboli charakterystyczny dla ogólnej klasy systemów zdolnych do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału podobieństwo

  materiału podobieństwo - właściwość materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, określana ze względu na jego elementy składowe lub na stosunek do innych materiałów. Podobieństwo między elementami materiału może dotyczyć cech fizycznych (np. wizualnych, fonemicznych) lub semantycznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łatwość pamięci

  Łatwość pamięci - właściwość pamięci przejawiająca się w szybkości zapamiętywania określonego materiału lub też w liczbie powtórzeń niezbędnych do jego przyswojenia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryptomnezja

  kryptomnezja - odtwarzanie dawnych przeżyć jako faktów aktualnych. Występuje w chorobach organicznych, jak również u ludzi zdrowych w stanach wyczerpania i znużenia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał słowny

  materiał słowny - materiał będący przedmiotem procesów pamięciowych, składający się z sylab, słów, fraz, zdań lub tekstów, M.s. stosowano w większości badań nad pamięcią. Psychologiczna charakterystyka cech m.s. wpływających na wyniki pamięciowe obejmuje jego długość, organizację...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martindale'a model pamięci

  Martindale'a model pamięci - model wiedzy o świecie, zakodowany w pamięci długotrwałej, który, ze względu na swój zakres, jest nazywany także modelem umysłu. M.m.p. nawiązuje do założeń ->-Konor-skiego modelu pamięci; wprowadza pojęcia jednostki jmostycznej i analizatorów, tworzących hierarchiczną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa zapamiętywania

  krzywa zapamiętywania - graficzna ilustracja w układzie współrzędnych piocou zapamiętywania; na osi odciętych oznacza się czas ćwiczenia lub liczbę prób, a na osi rzędnych miary efektów zapamiętania. Zależnie od typu eksperymentu mówi się najczęściej zamiennie o k.z. bądź krzywej uczenia się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskowanie

  maskowanie - zjawisko utrudniania percepcji jednego bodźca przez obecność (czasową i przestrzenną) drugiego. Rozróżnia się maskowanie wsteczne, gdy bodziec maskujący poprzedza maskowany, oraz maskowanie następcze, gdy bodziec maskowany następuje po maskującym. Zjawisko m. jest wykorzystywane m.in. w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa zapominania

  krzywa zapominania - graficzna ilustracja w układzie współrzędnych ilościowych miar ubytków pamięciowych następujących w czasie po zaprzestaniu uczenia się. Na osi odciętych jest oznaczony czas, na osi rzędnych - efekty przypominania treści. K.z. nie obrazuje wprost —zapominania, informuje bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry