Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metoda antycypacji

  metoda antycypacji - jedna z — metod badania pamięci, stanowi modyfikację metody uczenia się przez powtarzanie. Zadaniem osoby badanej jest uczenie się — materiału seryjnego (zazwyczaj eksperymentator prezentując materiał używa — mnemomelru). Po jednorazowej lub kilkakrotnej ekspozycji listy elementów osoba...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału złożoność

  materiału złożoność - jedna z cech różniących materiały stosowane w badaniach pamięci. Stopień z.m. zależy od prostoty zarówno jego elementów składowych, jak i powiązań pomiędzy elementami. W większości badań nad pamięcią wykorzystywano materiały proste (listy sylab, słów, obrazów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału abstrakcyjność

  materiału abstrakcyjność - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, wpływająca na wyniki pamięciowe: materiał abstrakcyjny jest zwykle trudniejszy do zapamiętania niż materiał konkretny. Zabiegiem ułatwiającym przyswojenie abstrakcyjnych słów, reguł czy tekstów jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda błędnych rozpoznań

  metoda błędnych rozpoznań - odmiana metody — rozpoznawania stosowana w badaniach kodowania pamięciowego. Osobom badanym pokazuje się najpierw listę słów bodźcowych; następnie stosuje się test rozpoznawania, w którym oprócz tych słów występują słowa podobne do nich pod jakimś względem (np. synonimy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału znajomość

  Materiału znajomość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych wynikająca /. lego, że osoba ucząca się miała z nim wcześniej kontakt (używała słów lub oglądała obrazy, z których składa się materiał, słyszała określone sformułowania, przeżyła określone zdarzenia itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału długość

  materiału długość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, mierzona liczbą jego elementów. D.m. jest jednym z czynników wpływających na sposób zapamiętywania, czas uczenia się i wyniki. Gdy liczba elementów nie przekracza *-zakresu pamięci bezpośredniej, materiał może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda bodźca standardowego

  metoda bodźca standardowego - jedna z metod rozpoznawania, polegająca na dokonywaniu przez osobę badaną oceny stosunku bodźca aktualnie działającego do bodźca percypowanego wcześniej. Jako pierwszy element w każdej parze porównywanych bodźców występuje zawsze jeden i ten sam bodziec, nazywany bodźcem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediacyjne procesy

  mediacyjne procesy -  termin związany z orientacją neobehawiorystyczną, określający procesy występujące między bodźcem a reakcją;  w badaniach opartych na koncepcjach poznawczych p.m. są rozumiane jako procesy pośredniczące w zapamiętywaniu lub przypominaniu określonych treści, polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału emocjonalność

  materiału emocjonalność - cecha zapamiętywanych treści (słów, obrazów, przeżyć osobistych itp.), wyrażająca się w tym, że wywołują one emocje. E.m. najczęściej sprzyja pamiętaniu, przy czym treści o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym są pamiętane trwalej niż treści o zabarwieniu negatywnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediator

  mediator - czynnik (środek) pośredniczący w zapamiętywaniu łub przypominaniu określonych treści, np. w zapamiętywaniu i przypominaniu listy słów mediatorem mogą być ilustracje, wyobrażenia, nazwy kategorii, do których należą słowa, itp.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt

Do góry