Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Modele sieciowe

  modele sieciowe - modele pamięci semantycznej, zakładające hierarchiczną organizację procesu przetwarzania informacji semantycznych; analizie poddawane są relacje między poszczególnymi piętrami (skalami) systemu. Zgodnie z modelami sieciowymi struktura pamięci semantycznej składa się z węzłów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  modele umysłowe

  modele umysłowe - wytwarzane w umyśle obrazowe reprezentacje zjawisk fizycznych (np. ruchu), urządzeń mechanicznych (np. maszyny parowej), elektronicznych itp. (h»-reprezentacja poznawcza). M.u. odzwierciedlają strukturę przedmiotów (tj. główne elementy i połączenia między nimi) wraz z informacją o ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model umysłu

  model umysłu - system założeń hipotetyczno-lcorcty-cznych odwzorujący pod jakimiś istotnymi względami strukturę i funkcje umysłu; m.u. ma wartość heurystyczną, ułatwia rozwiązanie konkretnego problemu, gdy jego bezpośrednie badanie jcsl niemo/, liwe. W znaczeniu metaforycznym m.u. współcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda substrakcji

  metoda substrakcji - metoda eksperymentalnego badania złożoności procesów psychicznych, której twórcą był F. C. Donders; zakłada, iż — przetwarzanie informacji przez człowieka ma charakter wieloetapowy; czas przebiegu danego procesu jest sumą przebiegu poszczególnych jego etapów. Chcąc oszacować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda swobodnych skojarzeń

  metoda swobodnych skojarzeń - jedna z  metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest podanie, w odpowiedzi na zaprezentowane słowo, jakiegokolwiek innego stówa, które pierwsze przychodzi na myśl. M.s.s. pozwala określić siłę skojarzeń pomiędzy pojęciami w obrębie uogólnionej wiedzy osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania kodowania

  metody badania kodowania - metody zmierzające do wykrycia kodów pamięciowych: opierają się na wymiernych wskaźnikach wyróżniania atrybutów bodźca lub przekształcania formy informacji podczas wykonywania różnych czynności poznawczych. Najczęściej stosowane m.b.k. odwołują się do zjawisk habituacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnemotechnika

  mnemotechnika (mnemonika) - sztuka zapamiętywania obszernych materiałów, nazwa ogólna dla metod ułatwiających zapamiętywanie i przypominanie, będących szczególnym rodzajem strategii pamięciowych. M. nadaje się przede wszystkim do zapamiętywania informacji nie powiązanych sensownie, pozwala nadać im sens...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modalność bodźca

  modalność bodźca - cecha bodźca wyznaczona przez rodzaj analizatora uczestniczącego w percepcji, np. modalność wzrokowa, modalność słuchowa.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model pojedynczego kodowania

  model pojedynczego kodowania - koncepcja reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej zakładająca występowanie w niej wyłącznie — kodu twicr-dzeniowego, który reprezentuje i treści słowne, i obrazowe. Na podstawie reprezentacji twierdzeniowej mogą być wytwarzane zarówno zdania, jak i wyobrażenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda oszczędności

  metoda oszczędności - jedna z -*- metod badania pamięci, metoda powtórnego uczenia się, pozwalająca mierzyć zapamiętywanie materiału, który był już uprzednio wyuczony, ale uległ zapomnieniu. Przy stosowaniu m.o. osoba badana uczy się danego materiału do uzyskania określonego kryterium, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt

Do góry