Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Modele wydobywania informacji

  modele wydobywania informacji - modele wyjaśniające, w jaki sposób informacja zmagazynowana w pamięci staje się ponownie dostępna; są tworzone w ramach podejścia opartego na koncepcji —przetwarzania informacji, często stanowią fragment szerszego modelu pamięci (np. — Andersona i Bowera model pamięci)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nastawienie

  nastawienie - pojęcie w literaturze psychologicznej mające wiele znaczeń. W psychologii pamięci wyróżnia się tzw. n. ogólne, związane z występowaniem zamiaru przyswojenia sobie czegoś (uczenie się zamierzone, >~ pamięć dowolna) lub brakiem takiego zamiaru. Pozytywny wpływ tego rodzaju n. na efekty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o poznawaniu

  nauka o poznawaniu (ang. cognitive science) - nauka, której przedmiotem są systemy poznawcze występujące u człowieka i w komputerze. Zakłada, że człowiek i komputer stanowią układy przekształcające symbole fizyczne kodujące informacje i dlatego przy badaniu zasad przetwarzania informacji różnice pod...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoasocjacjonizm

  neoasocjacjonizm - nurt w psychologii pamięci nawiązujący do mechanizmu —asocjacji przy wyjaśnieniu niektórych, zwłaszcza bardziej złożonych zjawisk uczenia się i pamięci, W odróżnieniu od — be-hawioryzmu mechanizmowi temu nadaje się na gruncie n. interpretację poznawczą. Przejawia się ona w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neobehawioryzm

  neobehawioryzm - nurt w psychologii, rozwinął się w wyniku odejścia od rygorystycznych założeń — behawioryzmu, które nie wyjaśniały zmienności inter- i intraindywidualncj w zachowaniu się ludzi. Twórcy n. nie odrzucali tradycyjnego podejścia, lecz starali się je zmodyfikować, tak aby uzyskało...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele wielomagazynowe pamięci

  modele wielomagazynowe pamięci - modele konstruowane na gruncie koncepcji przetwarzania informacji, zakładające istnienie kilku odrębnych struktur (magazynów), w których odbywa się gromadzenie informacji. Najczęściej wyodrębnia się trzy magazyny: — pamięci ultrakrótkotrwałej, — pamięci krótkotrwałej i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  modele cech

  modele cech - modele pamięci semantycznej, zakładające, że pojęcie jest reprezentowane przez zbiór atrybutów; porównywanie pojęć odbywa się na poziomie porównywania cech egzemplarzy pojęć; analizie poddawane są wzajemne relacje między pojęciami; głównym paradygmatem badawczym jest eksperyment...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele koneksyjne

  modele koneksyjne - rozwinięta w latach osiemdziesiątych XX w., głównie przez J.L. McClellanda i D.E. Rumelharta, grupa modeli umysłu opartych na mózgowej metaforze umysłu w przeciwieństwie do ->- metafory komputerowej; zamiennie z m.k. używane są terminy: sieci neuronalne (ang. neural networks), sztuczne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele pamięci

  modele pamięci - spójne systemy założeń odnoszących się do właściwości struktury i funkcji pamięci, których celem jest wyjaśnienie określonej klasy zjawisk pamięciowych. Jako rezultat stosowania na gruncie psychologii uczenia się i pamięci metody modelowania m.p. są środkami heurystycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele pamięci semantycznej

  modele pamięci semantycznej - poznawcze modele -struktury pamięci semantycznej i przetwarzania informacji semantycznych w - pamięci człowieka, w większości pozostające pod wpływem  metafory komputerowej i symulacji komputerowej procesów pamięciowych oraz teorii psycholingwistycz-nych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt

Do góry