Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć a inteligencja

  pamięć a inteligencja - przekonanie o istnieniu dodatniego związku między inteligencją a pamięcią jest powszechne, niektórzy autorzy definiują nawet inteligencję jako ogólną zdolność uczenia się. Liczne badania empiryczne potwierdzają fakt istnienia takiego związku, co przejawia się we wzroście...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięci fazy

  pamięci fazy - trzy stadia pamięci wyodrębniane spe-kulatywnie, na podstawie ich występowania w określonej sekwencji czasowej: —zapamiętywanie, >-przechowywanie i — przypominanie. Wystąpienie jednego ogniwa nic musi automatycznie wywoływać następnych, wiadomo bowiem, iż zapamiętanie nic zawsze prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja informacji w pamięci

  organizacja informacji w pamięci - problem odnoszący się głównie do — pamięci długotrwałej. Może być rozpatrywany na poziomie systemów reprezentacji lub wewnętrznej struktury poszczególnych systemów. Przyjmuje się, że pamięć długotrwała jest zorganizowana w różne, powiązane ze sobą systemy, z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a język

  pamięć a język - język w procesach pamięciowych spełnia wiele funkcji, m.in.:  dzięki niemu staje się w dużej mierze możliwa reprezentacja świata w umyśle- nazywanie, kategoryzowanie i określanie wzajemnych relacji między pojęciami; przetwarza izolowane informacje w zorganizowane struktury...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć

  pamięć - termin określający biochemiczne, neurofizjologiczne i psychologiczne struktury i funkcje warunkujące kodowanie, przechowywanie i dekodowanie informacji w mózgu (układzie nerwowym), stanowiące zapis całości indywidualnego doświadczenia i tożsamości człowieka (—reprezentacja poznawcza; —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć proceduralna

  Pamięć proceduralna  jest zorganizowana według procedur wykonywania różnych czynności, np. w modelu Andersona jednostkami tej pamięci są produkcje (tj. reguły określające czynność i warunek jej wykonania), które są zorganizowane w hierarchiczną strukturę procedur (ang. subroutines) związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a aktywność poznawcza

  pamięć a aktywność poznawcza - aktywność poznawcza podmiotu w procesach pamięciowych polega na różnych sposobach przetwarzania informacji i wyraża się w takich czynnościach, jak organizowanie materiału, werbalizowanie, formułowanie pytań, wniosków itp. Może mieć charakter świadomej strategii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja materiału

  organizacja materiału - układ elementów materiału zgodnie z jakąś zasadą porządkującą. Ten sam materiał może być zorganizowany w różnym stopniu (częściowo lub całkowicie) i w różne struktury, np. lista słów może być uporządkowana alfabetycznie lub według kategorii, tekst może mieć strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a dwujęzyczność

  pamięć a dwujęzyczność - badania z zakresu psy-cholingwistyki dostarczają dowodów świadczących 0 tym, iż struktura danego języka ma wpływ na procesy percepcji i kategoryzacji bodźców, co jest szczególnie widoczne w przypadku analizy struktury skojarzeń (->- skojarzenie, — metoda par skojarzeń,  metoda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja percepcji

  organizacja percepcji - układ czynników zewnętrznych wyznaczających warunki odbioru materiału przeznaczonego do uczenia się. Czynnikami określającymi o.p. są: ->-modalność bodźców, rodzaj kodu, w jakim odbierane są informacje (słowny czy obrazowy), organizacja materiału, instrukcje zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt

Do góry