Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć a motywacja

  pamięć a motywacja - motywacja wpływa na pamięć w trojaki sposób: zmienia poziom ogólnej aktywności jednostki, oddziałuje na procesy selekcji bodźców i ukierunkowuje działanie. Zależność efektów pamięciowych od siły motywacji ujmują prawa Ycrke-sa-Dodsona. Zgodnie z pierwszym z nich istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a świadomość

  pamięć a świadomość - świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a mózg

  pamięć a mózg - neurofizjologiczne i neuropsycholo-gicznc badania dowodzą, iż organizacja mózgowa pamięci przebiega na kilku piętrach:  struktury podkorowc i pień mózgu umożliwiają odbiór informacji, ich wstępne różnicowanie i przesyłanie impulsów do dalszej analizy przez wyższe piętra układu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć a uczenie się

  pamięć a uczenie się - podłożem anatomicznym i neurofizjologicznym pamięci i uczenia się jest układ nerwowy. Terminy „uczenie się" i „pamięć" mają charakter teoretyczny i treściowo są bliskoznaczne, ale istnieją trudności w rozstrzygnięciu, czy reprezentują te same, czy różne desygnaty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a myślenie

  pamięć a myślenie - rola myślenia w przebiegu procesów pamięciowych oraz jego wpływ na efekty pamięciowe bywają na ogół rozpatrywane w kontekście  aktywności poznawczej podmiotu w fazie  zapamiętywania. Funkcja myślenia przejawia się w tym przypadku we wprowadzaniu wszelkiego rodzaju uzupełnień oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a emocje

  pamięć a emocje - związek pamięci różnych zdarzeń i  towarzyszących im emocji jest ścisły i zazwyczaj jednokierunkowy, tzn. wyraża się wpływem emocji na pamięć; występuje również odrębne zjawisko  pamięci emocji, które wiążą się z różnymi zdarzeniami minionymi. Wpływ emocji na pamięć jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja subiektywna

  organizacja subiektywna - termin po raz pierwszy wprowadzony przez G. M. Millera w znaczeniu porcjowania (ang. chunking) przez daną osobę przypominanych informacji; termin ten występuje też w Tulvinga modelu pamięci w kontekście rozważań nad organizowaniem przez osobę badaną procesu przypominania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a hipnoza

  pamięć a hipnoza - hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej świadomości, wywołanym przez sugestie hipnotyzera; jej natura nie jest dotąd wyjaśniona. Hipnoza jest stosowana m.in. jako jedna z metod badania pamięci; np. dorośli w stanie hipnozy mogą dokładniej niż na jawie przypomnieć sobie wczesne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paivio model pamięci

  Paivio model pamięci (model [teoria] podwójnego kodowania) - zakłada istnienie dwóch podstawowych kodów reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej: obrazowego (wyobrażeniowego) i werbalnego. Kody funkcjonują w ramach dwóch powiązanych ze sobą, ale względnie niezależnych systemów symbolicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja

  organizacja - termin o różnych znaczeniach: (1) w znaczeniu przedmiotowym-o. jest rozumiana jako określony rodzaj całości (niem. Gestalt), składającej się z elementów powiązanych ze sobą tak, że tworzą całość różniącą się od każdego z elementów ją tworzących; synonimami są w tym przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry