Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć a zainteresowania

  pamięć a zainteresowania - zainteresowania są względnie trwałymi tendencjami do zdobywania określonych informacji (a także do nabywania umiejętności wykonywania różnych czynności), wpływają na poznawczą aktywność człowieka, w której pamięć odgrywa podstawową rolę (wiedza). Zainteresowania mogą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć dowolna

  pamięć dowolna (pamięć zamierzona) - występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z nastawieniem podmiotu na zapamiętanie określonych treści wiążące się ze świadomym koncentrowaniem na nich uwagi. Przeciwieństwem p.d. jest  pamięć mimowolna.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a zdolności specjalne

  pamięć a zdolności specjalne - zależność ta rozpatrywana jest głównie na podstawie danych pochodzących z doniesień dotyczących osób o —pamięci nadzwyczajnej oraz z badań nad różnicami indywidualnymi w zakresie pamięci bodźców o różnej modalności zmysłowej (— modalność bodźca). Stwierdzono, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć autobiograficzna

  pamięć autobiograficzna - pamięć obejmująca zdarzenia z własnego życia, doświadczenia osobiste, historię życia. Niektórzy autorzy rozumieją p.a. jako tożsamą z — pamięcią epizodyczną (w odróżnieniu od — pamięci semantycznej), inni ograniczają jej zakres do treści związanych z osobą podmiotu (w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć deklaratywna

  pamięć deklaratywna - termin używany w nauce o poznawaniu, a także w psychologii poznawczej; oznacza system informacji o świecie utrwalony w -5-pamięci długotrwałej w kodzie semantycznym. Według T. Winograda informacje o świecie i procedury ich przetwarzania są zakodowane niezależnie od siebie;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć długotrwała

  pamięć długotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.d., analogicznie jak pamięć krótkotrwała, rozpowszechnił się w psychologii pamięci w drugiej połowic XX w. i znaczeniem nawiązuje do rodzaju pamięci wcześniej określanego jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a percepcja

  pamięć a percepcja - oba procesy są ze sobą silnie powiązane i trudne do rozdzielenia w sekwencji procesów przetwarzania informacji; wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie. Percepcja jest wstępnym warunkiem zapamiętania treści pochodzących ze świata zewnętrznego, a czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a postawy

  pamięć a postawy - postawy zawierają m.in. komponent emocjonalny, a często też przekonaniowy i mogą pełnić funkcje selekcyjne w zapamiętywaniu, przechowywaniu i przypominaniu różnych informacji. Jako selektory mogą zarówno ułatwiać, jak i blokować przyjmowanie pewnych informacji; w drugim przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a rozwiązywanie problemów

  pamięć a rozwiązywanie problemów - problemem jest zadanie, którego człowiek nie jest w stanie rozwiązać za pomocą dostępnych aktualnie w pamięci i gotowych do stosunkowo łatwego wykorzystania informacji. Rozwiązywanie problemów jest funkcją umysłu (— system poznawczy), który w modelowej 

  sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a sen

  pamięć a sen - zależność tę rozpatruje się zazwyczaj w aspekcie wpływu snu na -+* trwałość pamięci. Stwierdzono, że w sytuacji gdy sen następował po zapamiętaniu materiału, wskaźniki przechowywania były lepsze niż wtedy, gdy czas pomiędzy uczeniem się a pomiarem poświęcony był na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt

Do góry