Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  pamięć krótkotrwała

  pamięć krótkotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.k. zaczął być szerzej stosowany w psychologii pamięci w drugiej połowie XX w., częściowo obejmując zakresem znaczeniowym len rodzaj pamięci, który wcześniej określano jako pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć prospektywna

  pamięć prospektywna - pamięć odnosząca się do przyszłości, odróżniana od — pamięci retrospektywnej; dotyczy pamiętania o zrobieniu czegoś w odpowiednim czasie (np. mam zażyć lekarstwo po jedzeniu, wieczorem iść do teatru, jutro odebrać płaszcz z pralni, w przyszłym tygodniu odwiedzić...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć logiczna

  pamięć logiczna - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania. P.l. polega na zrozumieniu i przyswojeniu sensownych związków istniejących pomiędzy elementami zapamiętywanego materiału, a w sytuacji gdy treści nie są powiązane - na próbie nadania im sensu przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć retrospektywna

  pamięć retrospektywna - pamięć odnosząca się do przeszłości (np. zdarzeń z własnego życia, wiedzy szkolnej, informacji odebranej przed chwilą), odróżniana od —pamięci prospektywnej. Rozróżnienie pochodzi z — ekologicznego podejścia w badaniach pamięci. Większość dotychczasowych badań dotyczyła...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć mechaniczna

  pamięć mechaniczna - rodzaj pamięci wyodrębniany z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania, przeciwstawny — pamięci logicznej. P.m. przejawia się w sytuacjach, gdy dochodzi do zapamiętania materiału pomimo braku jego zrozumienia. Efektywność p.m. jest na ogół niższa niż...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć semantyczna

  pamięć semantyczna (ang. semantic memory) - termin po raz pierwszy użyty przez M. R. Quilliana na określenie organizacji informacji semantycznych w pamięci człowieka. Zakres tego terminu podlegał modyfikacjom pod wpływem rozwoju — psychologii poznawczej (— kognitywizm, —poznawcze podejście w badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć mimowolna

  pamięć mimowolna (pamięć niezamierzona) - występuje wówczas, gdy zetknięciu z zapamiętanym materiałem nie towarzyszy zamiar jego przyswojenia. W porównaniu z efektami — pamięci dowolnej rezultaty p.m. są zazwyczaj słabsze. W niektórych jednak sytuacjach to, co zostało zapamiętane w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć fieszowa

  pamięć fieszowa (ang. flashbulb memory) - zjawisko wykryte przez R. Browna i .1. Kulika odnoszące się do pamięci zdarzeń niezwykłych, ważnych, dramatycznych, wywołujących silne emocje (np. w Polsce ogłoszenie stanu wojennego lub w USA zabójstwo Johna Kennedy'ego). P.f. jest podobna do fotografii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć społeczna

  pamięć społeczna - przechowywanie w pamięci doświadczeń danej grupy społecznej; dotyczy sądów i przekonań, które są podzielane przez wszystkich lub przez większość przedstawicieli danej zbiorowości. Sądy te i przekonania nic muszą pochodzie z bezpośrednich doświadczeń związanych z pewnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć nadzwyczajna

  pamięć nadzwyczajna - zjawisko uzyskiwania znacznie lepszych niż przeciętne rezultatów w zadaniach o charakterze pamięciowym. Dane dotyczące p.n. pochodzą z różnych źródeł o niejednakowej wartości naukowej, takich jak wiedza potoczna, opisy anegdotyczne, wypowiedzi i obserwacje osób w mistrzowski sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt

Do góry