Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  percepcja podprogowa

  percepcja podprogowa - termin oznaczający percepcję przez człowieka informacji, której nie jest on w stanie świadomie odebrać ze względu na bardzo krótki czas ekspozycji bodźca; bodziec taki nazywa się podprogowym. Gdy w pierwszej fazie eksperymentu eksponuje się bodźce podprogowe, a w drugiej bodźce z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prawa Josta

  prawa Josta - dwa prawa wyjaśniające rolę -^powtórzeń i znaczenie rozłożenia ich w czasie dla efektów pamięciowego przyswojenia materiału. Pierwsze p.J. głosi, że jeżeli dwa > skojarzenia mają równą siłę, ale powstały w różnym czasie, to wraz z upływem czasu siła starszego skojarzenia będzie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  perseweracja

  perseweracja - nieświadome powtarzanie w pamięci odebranych informacji, trwające jakiś czas po zaprzestaniu uczenia się, sprzyjające konsolidacji materiału. P. traktuje się jako hipotetyczny mechanizm — reminiscencji;  uporczywe, mimowolne aktualizowanie się w umyśle podmiotu tych samych myśli i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prawa kojarzenia

  prawa kojarzenia - prawa rządzące powstawaniem asocjacji, sformułowane po raz pierwszy przez Arystotelesa, obejmujące kojarzenie zjawisk przez styczność: w czasie, w przestrzeni, na podstawie podobieństwa oraz kontrastu. Pierwotnie p.k. odnosiły się do zjawisk świadomości, takich jak wrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plateau

  plateau - przejściowy zastój w procesie uczenia się; jest to okres, w którym mimo dalszego treningu rezultaty uczenia się pozostają na dotychczasowym poziomie; po okresie p. następuje dalsza poprawa wyników. Przyczynami p. mogą być m.in.: osiągnięcie kresu wprawy przy danym sposobie wykonywania zadania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć statyczna

  pamięć statyczna - rodzaj pamięci wyodrębniony w odróżnieniu od >- pamięci dynamicznej na gruncie hipotezy dwóch rodzajów pamięci przedstawionej przez L. de Nó w końcu lat trzydziestych XX w. Zgodnie z tą hipotezą podłożem neurofizjologicznym p.s. są zmiany strukturalne zachodzące w mózgu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pribrama model pamięci

  Pribrama model pamięci - według K. Pribrama przechowywanie informacji w pamięci jest w dużym zakresie oparte na zasadach holografii (—holograficzny model pamięci). Mózg od urodzenia człowieka nie jest tabula rasa, gdyż prawdopodobnie podstawowe kategorie poznawcze, zakodowane, jak się zakłada, w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pojemność pamięci

  pojemność pamięci - jeden z parametrów pamięci, ze względu na które w wielomagazynowych koncepcjach pamięci dokonuje się wyodrębnienia różnych rodzajów (magazynów) pamięci. Zakłada się, iż- pamięć ultrakrótkotrwała przechowuje pełne sensoryczne odwzorowanie bodźca w formie nie przetworzonej bądź...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć ultrakrótkotrwała

  pamięć ultrakrótkotrwała (rejestr sensoryczny, efekt Spcrlinga) - w odniesieniu do wrażeń wzrokowych nazywana -*- pamięcią ikoniczną, a wrażeń słuchowych pamięcią echoiczną. W pamięci tej przechowywane są przez krótki czas, trwający dla wrażeń wzrokowych ok. 0,5 sek., dla wrażeń słuchowych ok...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć proceduralna

  pamięć proceduralna - termin używany w nauce o poznawaniu i w psychologii poznawczej, oznacza system specjalistycznych procedur przetwarzania informacji zakodowany w —pamięci długotrwałej. Według T. Winograda p.p. stanowi wielką liczbę specjalistycznych procedur o charakterze modułów (—przetwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt

Do góry