Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Choroba Heinego-Medina

  (poliomyelitis anterior acuta, acute ante-rior poliomyelitis); nagminne porażenie dziecięce; choroba wirusowa ogólno-ustrojowa przebiegająca z ostrym zapaleniem rogów przednich rdzenia. Dawniej ch. H.-M. występowała epidemicznie w okresach letnio-jesiennych, głównie u małych dzieci. Po wprowadzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Raynauda

  (morbus Raynaud, Raynaud's disease); zaliczana do chorób układu autonomicznego. Objawy związane są z zaburzeniem regulacji naczyniowej; etiologia nieznana. Ch.R. wstępuje u młodych kobiet. Przebiega z napadami skurczów drobnych tętnic i żył w końcowych częściach ciała, zwłaszcza w symetrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Henocha-Schonleina

  Cpurpura anaphylactoides, Henoch-Schón-lein's purpura); zapalenie małych naczyń krwionośnych o nieznanej etiologii przebiegające z powikłaniami skórnymi i narządowymi. Najczęstsza niepłytkowa skaza krwotoczna u dzieci. Objawy kliniczne: charakterystyczna wysypka krwotoczna na pośladkach, kończynach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba refluksowa

  {jerlux esophagiiis, GERD - gastroesopha-geał reflux disease); schorzenie spowodowane zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku z powodu niesprawności dolnego zwieracza przełyku, który w normalnych warunkach, przy prawidłowej kurczłiwości nie pozwala na cofanie się zawartości żołądka. Za główne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Littłe

  (paralysis infantum cerebralis, cerebral pał-sy); porażenie mózgowe dziecięce, zespół chorobowy w następstwie uszkodzenia układu nerwowego w okresie płodowym, okołoporodowym i wczesnodziecięcym. Główne czynniki etiologiczne: infekcje i zatrucia wewnątrzmaciczne (różyczka, odra, toksoplazmoza, leki)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Recklinghausena

  {neurofibromatosis); nerwiakowłóknia-kowatość; choroba dziedziczna związana z zaburzeniem rozwoju wszystkich trzech listków zarodkowych, co prowadzi do powstania wad w układzie nerwowym, skórze, oczach, narządach trzew-nych i kośćcu. Objawy: gtizki podskórne, plamy kolom kawy z mlekiem na skórze całego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba lokomocyjna

  (.kinetosis); zespół objawów powstających wskutek nadmiernego podrażnienia błędników podczas częstych zmian położenia głowy, zwykle w trakcie podróży lotniczej (choroba powietrzna), morskiej (choroba morska), rzadziej lądowej. Główne dolegliwości: zawroty głowy, nudności i wymioty. Przy dłuższym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba wrzodowa

  (:morbus ulcerosus, ulcer disease); choroba przewlekła przebiegająca z okresowymi remisjami i zaostrzeniami. W okresie zaostrzenia pojawia się ubytek w błonie śluzowej, czyli -—> wrzód. Najczęściej wrzód występuje w opuszce dwunastnicy, żołądku, rzadziej w przełyku i pozaopusz-kowym odcinku dwunastnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Duhringa

  (morbus Duhring, dermatitis herpetiformis, herpetiform dermatitis); opryszczkowa-te zapalenie skóry; choroba o podłożu autoimmunologicznym, jest zespołem skómo-jelitowym charakteryzującym się spłaszczeniem lub zanikiem kosmków jelitowych, analogicznie do —»■ choroby trzewnej (celiakii) z objawami złego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Creutzfeldta-Jakoba

  Ipseudosclerosis spastica, CJD - Creutz-reiut-Jakob's disease); choroba wywołana przez —> priony. W 90% przypadków występuje sporadycznie, w 10% rodzinnie. Pojawia się w wieku średnim i starszym. Potwierdzono przenoszenie choroby z ludzi na ludzi poprzez zabiegi chirurgiczne (narzędzia), przeszczepy narządów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 167

  praca w formacie txt

Do góry