Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  przechowywanie

  przechowywanie - druga, po  zapamiętywaniu, faza pamięci. Zakłada się, że jest procesem ciągłym, wypełniającym cały czas pomiędzy zapamiętywaniem i -*- przypominaniem, nie kończącym się w chwili aktualizacji danych treści, lecz trwającym w dalszym ciągu. P. jest procesem wybiórczym, co wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przerwy w uczeniu się

  przerwy w uczeniu się - odpowiedni rozkład p. w u.s. sprzyja zarówno szybszemu opanowaniu materiału, jak i jego trwalszemu przechowywaniu; najogólniej mówiąc, efektywność przerw zależy od tego, co się dzieje podczas uczenia się i w czasie następującej po nim przerwy. Ustalono ogólne prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przeszukiwanie pamięci

  przeszukiwanie pamięci - zespół operacji umysłowych, analogicznych do rozwiązywania problemów, ukierunkowanych na znalezienie w pamięci długotrwałej potrzebnej informacji (—scanning). Człowiek zapamiętując i odtwarzając z pamięci informacje uczy się różnych sposobów p.p. i odtwarzania potrzebnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji głębokość

  przetwarzania informacji głębokość - wymiar określający różne poziomy analizy bodźca wyróżniane ze względu na rodzaj przetwarzanych cech (np. poziom przetwarzania wizualnego obejmuje analizę wizualnych cech bodźca, tj. linii, kątów, plam, kształtów itp.). G.p.i. wzrasta przy przechodzeniu w analizach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  procesy kontrolne

  procesy kontrolne - zwane również procesami kon-troino-regulacyjnymi, sterują —przetwarzaniem informacji na różnych jego etapach. W — Atkinsona i Shiffrina modelu pamięci p.k, zachodzą w magazynie — pamięci krótkotrwałej. Wśród p.k. wyróżnia się operacje analizy odbieranych bodźców oraz usuwania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pojęcie

  pojęcie - podstawowa struktura poznawcza, reprezentująca uogólnioną klasę obiektów (przedmiotów, zdarzeń, czynności, cech, relacji) podobnych do siebie pod pewnym względem ( reprezentacja poznawcza); zbliżonym terminem jest  kategoria, z tym źe p. jest elementem reprezentacji poznawczej, a kategoria jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pandemonium

  Pandemonium - zaproponowany przez O.G. Self-riedge'a hipotetyczny system rozpoznawania obrazów przez porównywanie percypowanego bodźca z istniejącym w umyśle jego wzorcem. Strukturę p. stanowią detektory (tzw. demony), pełniące określone, ściśle wyspecjalizowane funkcje, np. w przypadku rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  porównania umysłowe

  porównania umysłowe (ang. mental comparisons) - czynność umysłowa polegająca na porównaniu dwóch przedmiotów ze względu na określony wymiar, np. wielkość. Zadania wymagające dokonywania porównań są stosowane w badaniach reprezentacji poznawczych. Osobom badanym podaje się nazwy dwóch przedmiotów i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  paramnezja

  paramnezja - rodzaj zaburzenia pamięci przejawiający się w niedokładnym lub zafałszowanym — odtwarzaniu wspomnień. Występuje w psychopatologii u chorych z organicznymi uszkodzeniami mózgu, w psychozach, nerwicach, a także u osób zdrowych, w przypadku gdy zapamiętywaniu towarzyszyły stany silnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  powtórzenia

  powtórzenia - efekt zamierzonej aktywności osoby uczącej się polegającej na dwu- lub kilkakrotnym odbiorze lub aktualizowaniu zapamiętywanego materiału. P. odgrywają w procesach pamięci dwojaką rolę. W ich następstwie może być przyswojony materiał, który przekracza swoją objętością — zakres...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry