Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  przeliczenie

  przeliczenie - kontynuowanie powtarzania materiału lub ćwiczenia czynności mimo osiągnięcia wymaganego kryterium przyswojenia, np. dalsze powtarzanie wiersza po pierwszym pełnym wyrecytowaniu go z pamięci; p. zwiększa trwałość pamięci.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shobena i Smitha model pamięci

  Shobena i Smitha model pamięci - znany pod nazwą modelu PCM (ang. Feature Comparison Model), jest modelem -"-pamięci semantycznej, odwołującym sie do analizy cech pojęć (—modele cech); zakłada, że w pamięci semantycznej zostały zakodowane cechy pojęć, wśród których można wyróżnić cechy definiujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redundancja

  redundancja - termin wykorzystywany przez teorię informacji i  teorię komunikacji na określenie sytuacji wystąpienia nadmiaru sygnałów służących do nadania określonego przekazu; w badaniach psychologicznych zagadnienie r. jest podejmowane m.in. w badaniach nad problematyką przewidywalności (ang...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przypominanie

  przypominanie - trzecia faza pamięci zachodząca po — zapamiętywaniu i — przechowywaniu. Wszystkie wskaźniki pamięci: — reprodukcja, — rekonstrukcja, — rozpoznawanie i oszczędność powtórnego uczenia się (— metoda oszczędności) odnoszą się wprost do przypomnień, ponieważ tylko to, co dzieje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rotacje umysłowe

  rotacje umysłowe - czynność umysłowa wykonywana w — wyobraźni, polegająca na obróceniu figury lub bryły wokół określonej osi o pewną liczbę stopni. Zadania wymagające r.u. są stosowane w badaniach wyobraźni i reprezentacji poznawczych. Osobom badanym pokazuje się parę rysunków przedstawiających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rekonstrukcja

  rekonstrukcja - odtworzenie zapamiętanego układu bodźców na podstawie danych ponownie elementów tego układu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dejście badawcze bliskie

  dejście badawcze bliskie —nauce o poznawaniu. P.p. w wyjaśnieniu zachowania człowieka akcentuje rolę procesów poznawczych, —reprezentacji poznawczej, przekonań, intencji itp.; korzysta z dorobku innych nauk, zwłaszcza nauki o mózgu, informatyki, sztucznej inteligencji, lingwistyki, matematyki, logiki, sama...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reminiscencja

  reminiscencja - zjawisko przeciwstawiane —zapominaniu, wyrażające się w zwiększeniu zakresu przypominanych treści po upływie pewnego czasu od zaprzestania uczenia się. Z uwagi na czas, w którym r. występuje, wyróżnia się r. długoterminową, określaną jako >-zjawisko Ballarda, oraz r. krótkoterminową...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reakcja

  reakcja -  każde zachowanie organizmu, również werbalne, przejawiane w odpowiedzi na działanie jakiegoś - bodźca;  w behawioryzmie r. utożsamiano z odruchem, czyli r. motoryczną lub wy-dzielniczą na określony bodziec.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzanie informacji

  przetwarzanie informacji - jedno z podstawowych, a zarazem słabo zdefiniowanych pojęć współczesnej psychologii poznawczej, wywodzące się z — teorii informacji i —sztucznej inteligencji, związane z —metaforą komputerową. Termin „przetwarzanie" (ang. processing) oznacza dokonywanie sekwencji przekształceń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 124

  praca w formacie txt

Do góry