Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  rozwój pamięci

  rozwój pamięci - wzrost wskaźników pamięciowych (m.in. zakresu pamięci bezpośredniej, trwałości, szybkości uczenia się) wraz z wiekiem dziecka oraz progresywne zmiany w procesach i czynnościach związanych z pamięcią (zmiany w kodowaniu, w stosowaniu strategii pamięciowych, w — metapamięci)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  scanning

  scanning - termin stosowany w telctechnice; oznacza szybkie przeszukiwanie pola ekranu. Psychologowie zajmujący się symulacją procesów umysłowych sądzili początkowo, że rozwiązywanie problemów ma podobny charakter (ludzie kolejno badają informacje, które są zakodowane w pamięci), przy czym proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  schemat poznawczy

  schemat poznawczy - w niektórych koncepcjach poznawczych podstawowy element wiedzy semantycznej w pamięci długotrwałej (niekiedy traktowany jako jednostka pamięci semantycznej); jest uogólnioną i wyabstrahowaną wiedzą posiadaną przez człowieka na temat określonej klasy obiektów i zdarzeń, zwanych często...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozgrzewka

  rozgrzewka - w badaniach procesu uczenia się wytwarzanie na początku podejmowanego zadania odpowiedniego nastawienia percepcyjno-motoryczne-go, które z kolei wpływa na przystosowanie się receptorów do odbioru bodźców. R. ułatwia stosowanie się do instrukcji i umożliwia optymalny sposób reagowania;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja czynnościow

  reprezentacja czynnościowa -  informacje zakodowane w programach czynności w ośrodkach ruchowych mózgu, np. uwarunkowany genetycznie schemat porównań leżący u podstaw czynności instrumentalnych i celowej regulacji (K. Pribram); według etologów (np. K. Lorenza) istnieje genetycznie przekazana wiedza, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reakcja odroczona

  reakcja odroczona - forma reakcji ujawniająca się wówczas, gdy wykonanie czynności mającej być odpowiedzią na dany bodziec jest możliwe dopiero po określonym okresie odroczenia. Czas odroczę  nia, po upływie którego badany jest w stanie wykonać prawidłową reakcję, stanowi jeden ze wskaźników...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu - reprezentację lewopółkulową stanowią procesy umysłowe, łącznic z tymi, w które zaangażowany jest język; cechuje je sekwencyjność, generatywność, zdolność tworzenia większych całości z części elementarnych; reprezentację prawopółkulowa stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  receptor

  receptor - zespół komórek nerwowych wyspecjalizowanych w odbiorze bodźców o określonych właściwościach fizycznych bądź chemicznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja poznawcza

  reprezentacja poznawcza - termin używany w psychologii poznawczej w kilku znaczeniach, z których każde jest uwikłane w odmienne założenia teoretyczne1. W najogólniejszym znaczeniu, zbliżonym do potocznego, r.p. jest to wytwór procesów percepcyj-no-myślowych, rodzaj „odwzorowania" w umyśle catej lub części...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redukcjonizm

  redukcjonizm - stanowisko teoretyczne w metodologii nauki, postuluje wyjaśnianie określonych zjawisk i procesów w danej dziedzinie nauki w nawiązaniu do zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań dyscypliny uważanej za bardziej podstawową. W przypadku bchawioryzmu i ncobehawióryz-mu wyjaśniano...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry