Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  sztuczna inteligencja

  sztuczna inteligencja -  w informatyce; zdolność komputera do wykonywania złożonych operacji przypominających procesy umysłowe człowieka, takie jak uczenie się, rozpoznawanie, wnioskowanie, podejmowanie decyzji itp.;  interdyscyplinarny nurt badań nad możliwością realizowania przez maszynę, przede...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie wyobrażeniowe

  strategie wyobrażeniowe - strategie zapamiętywania i przypominania polegające na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających materiałowi. Szczególnymi odmianami s.w. są ->- mnemotechniki wyobrażeniowe. S.w. są bardzo skuteczne zwłaszcza wtedy, gdy treści mają charakter konkretny, a wyobrażenia nadają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia powtarzania

  strategia powtarzania - strategia zapamiętywania polegająca na utrwalaniu materiału w pamięci przez powtarzanie. S.p. występuje w rozmaitych formach różniących się poziomem aktywności podmiotu, sposobem przetwarzania informacji i skutecznością - może polegać na próbnych odtworzeniach z pamięci lub na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie zapamiętywania

  strategie zapamiętywania - strategie pamięciowe stosowane w fazie zapamiętywania; polegają na różnych formach opracowywania i utrwalania materiału: pogłębianiu zrozumienia (-"-strategia clabora-cji), selekcji informacji (-"-strategia redukowania informacji, -"-strategia selektywnej uwagi), wytwarzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia PQ4R

  strategia PQ4R - złożona strategia pamięciowa opracowana przez psychologów, zalecana do uczenia się obszernych tekstów. Obejmuje sześć etapów: przejrzenie (ang. preview) tekstu w celu zapoznania się z tematami i podzielenia tekstu na sensowne części;  formułowanie pytań (ang. questions) dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl poznawczy

  styl poznawczy - termin wprowadzony przez H. A. Wit-kina; pierwotnie oznaczał indywidualne różnice w zakresie procesów poznawczych dotyczących percepcji otoczenia (tzw. zależność od pola lub niezależność od pola); współcześnie został rozszerzony i oznacza względnie stały całościowy sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia redukowania informacji

  strategia redukowania informacji - strategia zapamiętywania stosowana w uczeniu się obszernych materiałów, np. długich tekstów, zmierzająca do zmniejszenia objętości przyswajanych treści. Polega na wyróżnianiu głównych myśli, syntetyzowaniu informacji, formułowaniu podsumowań i uogólnień itp. Do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  symulacja komputerowa

  symulacja komputerowa - kierunek badań interdyscyplinarnych, bazujący na osiągnięciach —teorii informacji, — sztucznej inteligencji i — nauki o poznawaniu, którego celem jest modelowanie procesów poznawczych człowieka za pomocą technik programowania komputerowego. Za prekursorów s.k. w psychologii uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia selektywnej uwagi

  strategia selektywnej uwagi - strategia zapamiętywania polegająca na wybiórczym koncentrowaniu uwagi na tych elementach materiału, które mają być przyswojone, a pomijaniu elementów ubocznych. S.s.u. jest zwykle stosowana łącznie z innymi strategiami pamięciowymi, np. ze — strategią powtarzania lub —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia organizowania

  strategia organizowania - strategia pamięciowa polegająca na nadawaniu materiałowi układu ułatwiającego przyswojenie iub przypomnienie informacji, odpowiadającego strukturom poznawczym podmiotu. W fazie zapamiętywania s.o, polega na poszukiwaniu związków pomiędzy elementami materiału, łączeniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt

Do góry