Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  uczenie się skomasowane

  uczenie się skomasowane - forma uczenia się polegająca na tym, iż zapamiętywanie materiału dokonuje się bez przerw. U.s.s. przeciwstawia się uczeniu rozłożonemu w czasie. Praktyka życia codziennego oraz liczne dowody eksperymentalne wskazują, że uczenie się rozłożone w czasie jest bardziej efektywne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transfer

  transfer - zjawisko wpływu uczenia się wcześniejszego na uczenie się późniejsze. W zależności od tego, czy wpływ ten przejawia się w ułatwieniu uczenia się, czy też w jego utrudnieniu, mówi się odpowiednio o t. pozytywnym (przenoszeniu się wprawy) lub negatywnym. T. pozytywny występuje bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria informacji

  teoria informacji (ang. information theory) - dział cybernetyki zajmujący się badaniem ogólnych właściwości i praw przebiegu >- informacji; zakłada istnienie ogólnych prawidłowości procesów informacyjnych, możliwych do sformalizowania i wspólnych dla różnych układów. T.i. zajmuje się oceną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transfer informacji między magazynami

  transfer informacji między magazynami - w — modelach wielomagazynowych pamięci przekazywanie informacji z jednego magazynu pamięciowego do drugiego, czemu towarzyszy nadawanie przekazywanym informacjom odpowiedniego kodu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  synestezja

  synestezja - zjawisko wiclozmysłowości spostrzeżeń, polegające na tym, iż podmiot percypujący bodziec p określonej modalności (np. wzrokowej) może doznawać innych silnych wrażeń (słuchowych, smakowych, dotykowych itp.). S., jak się przypuszcza, może stanowić jeden z mechanizmów przejawiania się —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie pamięciowe

  strategie pamięciowe — intencjonalne czynności podejmowane przez podmiot ze względu na cel pamięciowy (by coś zapamiętać, przypomnieć sobie, utrwalić w pamięci, podwyższyć wyniki, ułatwić zapamiętywanie itp.). S.p. składają się z jednej lub kilku czynności (strategie proste i złożone), bywają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia porcjowania

  strategia porcjowania (ang, chunking) - strategia pamięciowa, jedna z odmian strategii organizowania, polegająca na łączeniu poszczególnych elementów materiału w większe, sensowne jednostki, np. liter lub sylab w słowa, słów w zdania, obrazów przedstawiających pojedyncze przedmioty - w sceny itp. S.p. jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system poznawczy

  system poznawczy - w szerszym znaczeniu: układ fizyczny, który może być podmiotem procesów poznawczych (np. percepcji, myślenia, rozumienia, generowania wypowiedzi językowych); może nim być człowiek, odpowiednio zaprogramowany komputer, instytucja społeczna itp.; w węższym znaczeniu: człowiek jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie przypominania

  strategie przypominania - strategie pamięciowe stosowane w fazie przypominania; najczęściej polegają na poszukiwaniu informacji pamięciowej według jakiegoś planu, z wykorzystaniem związków pomiędzy elementami materiału, kontekstu sytuacyjnego, różnych wskazówek itp. Najbardziej skuteczne są s.p...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia porządkowania

  strategia porządkowania - strategia pamięciowa, jedna z odmian -"-strategii organizowania, polegająca na układaniu elementów materiału w szereg wyznaczony przez jakąś zasadę porządkującą liniowo, np. alfabetyczną, chronologiczną. S.p. bywa używana do uczenia się zarówno list słów i obrazów, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt

Do góry