Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  wyobrażenie

  wyobrażenie - obraz umysłowy wytwarzany na podstawie wcześniejszych spostrzeżeń, odzwierciedlający przedmioty, zdarzenia, sytuacje itp., które aktualnie nie działają na nasze zmysły; obrazowa reprezentacja umysłowa wcześniejszego doświadczenia percepcyjnego. Rozróżnia się wyobrażenia odtwórcze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zasada specyficzności kodowania

  zasada specyficzności kodowania (ang. encoding specificity principle) - zaproponowana przez E. Tul-vinga hipoteza wyjaśniająca skuteczność różnych wskazówek w procesie przypominania (-^ wskazówka do odtwarzania). Zgodnie z z.s.k. każde wspomnienie jest zarejestrowane w pamięci w sposób unikatowy, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wyzwalanie z interferencji proaktywnej

  wyzwalanie z interferencji proaktywnej (ang. release from proactive interference) - zjawisko polegające na zniesieniu efektów interferencji proaktywnej, zachodzi pod wpływem zmiany rodzaju zapamiętywanego materiału, w badaniach eksperymentalnych obserwowane w następującej sytuacji: badani otrzymują najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko Ballarda

  zjawisko Ballarda - rodzaj — reminiscencji (według niektórych badaczy właściwa reminiscencja); zjawisko polegające na stopniowej ilościowej poprawie wyników  rzypominania podczas kolejnych odtworzeń, występujące po kilku dniach (2, 3, czasem 5) od zakończenia uczenia się; wyjaśniane jest procesem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybiórczość pamięci

  wybiórczość pamięci -  cecha pamięci wyrażająca naturalne ograniczenia umysłu człowieka, czyli systemu odbierającego, przetwarzającego informacje pochodzące ze świata zewnętrznego, a także aktualizującego informacje zawarte w -*- pamięci długotrwałej. Ograniczenia te przejawiają się w stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza produktywna

  wiedza produktywna - wiedza, którą człowiek jest w stanic nie tylko odtworzyć, ale także (pod wpływem odbioru nowej informacji i dzięki procesom poprawnego wnioskowania) twórczo rozwijać. W rozwoju w.p. człowiek tworzy całkowicie nowe struktury poznawcze, za pomocą których dokonuje interpretacji nowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza reproduktywna

  wiedza reproduktywna - system informacji (—wiedza), które człowiek jest w stanie wiernie odtworzyć. Dzięki powtarzaniu może następować stopniowa akumulacja wiedzy w schematach poznawczych (— schemat poznawczy), ale nie dochodzi do istotnych zmian strukturalnych (— hipoteza wykorzystywania). Człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza specjalistyczna a wiedza ogólna

  wiedza specjalistyczna a wiedza ogólna - ludzie charakteryzujący się wiedzą tego typu to specjaliści i generaliści (terminy J. Furastina). Specjalista z reguły ma obszerny zasób informacji, wiele szczegółowych wiadomości, ale raczej o wąskim zakresie, trwałym ustrukturalizowaniu, przez co jego wiedza jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza świadoma

  wiedza świadoma - wymiar „świadomy-nieświado-my" jest stopniowalny, co oznacza, że informacja zakodowana w pamięci może być w różnym stopniu uświadamiana przez podmiot oraz w różnej mierze werbalizowana. Wiedza świadoma jest aktualnie uświadamiana bądź może zostać względnie łatwo uświadomiona...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wskazówka do odtwarzania

  wskazówka do odtwarzania (ang. retrieval cue) - wskazówka, klucz, który umożliwia przypomnienie danej informacji zakodowanej w pamięci; w myśl niektórych teorii pamięci (np. ->-Tulvinga model pamięci) odgrywa istotną rolę zarówno w ->-kodowaniu i w efektywnym "-przypominaniu informacji (co wyjaśnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt

Do góry