Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  zjawisko Warda-Hovlanda

  zjawisko Warda-Hovlanda - rodzaj — reminiscencji; zjawisko polegające na ilościowym wzroście przypominanych treści w czasie następującym bezpośrednio po wyuczeniu się bez dodatkowego powtarzania; najwyraźniej występuje pomiędzy 30 sek. a 5 min od zakończenia uczenia się, po 10 min już nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wzorzec spostrzeżeniowy

  wzorzec spostrzeżeniowy - w terminologii J. klono-rskiego (-»- klonorskiego model pamięci) struktura złożona z jednostek gnostycznych znajdująca się w okolicach gnostycznych, czyli asocjacyjnych kory mózgowej, pełniąca podstawową rolę w percepcji konkretnych przedmiotów bądź zdarzeń. jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko „na końcu języka"

  zjawisko „na końcu języka" (ang. tip of the tongue phenomenon) - polega na tym, iż w pewnym momencie człowiek nie może przypomnieć sobie nazwy jakiegoś przedmiotu, zjawiska czy nazwy własnej (np. czyjegoś nazwiska), a jednocześnie jest przekonany, że słowo to zna i może podać jego cechy (np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zaburzenia pamięci

  zaburzenia pamięci - znaczne obniżenie w stosunku do normy sprawności funkcjonowania pamięciowego; bywają trudne do ustalenia, gdyż brak ostro zdefiniowanych granic oddzielających normę od patologii. Z.p. mogą występować w każdej z trzech faz pamięci oddzielnie, nie upośledzając przy tym pozostałych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wydobywanie informacji

  wydobywanie informacji - termin oznaczający aktywność odtwarzania informacji (niezależnie od źródeł ich pochodzenia) zawartych we wszelkich rodzajach pamięci. W.i. jest mechanizmem współ-konstytuującym proces selekcji; pełni istotną funkcję w procesach -*- przetwarzania informacji, a więc w percepcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zakres pamięci bezpośredniej

  zakres pamięci bezpośredniej - cecha pamięci odnosząca się do liczby elementów lub, mówiąc ogólniej, do wielkości materiału, który może być przechowany w pamięci w sytuacji jednorazowego zetknięcia się z nim. Z uwagi na to, że wskaźniki z.p.b. zmieniają się wyraźnie z wiekiem, są one...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygotskiego teoria pojęć

  Wygotskiego teoria pojęć - według L. S. Wygotskiego pojęcia konstytuujące — reprezentację poznawczą otoczenia mają swoje źródła we wczesnym dzieciństwie; kształtują się w procesie komunikacji z otoczeniem społecznym, gdy dziecko wiąże słyszane słowa ze znanymi sobie z doświadczenia przedmiotami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapamiętywanie

  zapamiętywanie - pierwsze ogniwo procesów pamięciowych, dzięki któremu mogą zachodzić inne fazy pamięci:  przechowywanie i --przypominanie, Z. wiąże się ściśle z odbiorem treści docierających do podmiotu z zewnątrz, wywołując w nim określone wrażenia i spostrzeżenia, a także z odbiorem takich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wyobraźnia

  wyobraźnia -  proces poznawczy polegający na tworzeniu wyobrażeń i wykonywaniu na nich działań. Istnieje podobieństwo funkcjonalne pomiędzy w. a percepcją wyrażające się w tym, że procesy i zjawiska występujące w w. (ograniczenia pola w. wzrokowej, peryforyczna ostrość obrazu, analiza obrazu itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapominanie

  zapominanie - utrata zdolności do odtworzenia lub rozpoznania tego, co uprzednio zostało przyswojone. Proces z. następuje stopniowo, najszybciej w początkowym okresie po przyswojeniu treści, później coraz wolniej ( krzywa zapominania). Przyczyny z. to przede wszystkim zanikanie nie używanych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt

Do góry