Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Napad padaczkowy mały

  napad padaczkowy mały; absence; petit mai; bardzo krótka utrata lub przyćmienie świadomości trwające od 2 do 15 s, które może występować jako jedyny objaw (n. p. mały prosty), lub też towarzyszą mu inne krótko­trwałe objawy (mioklonie, upadek atoniczny, skurcz toniczny, objawy wege­tatywne) — jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy — udzielanie pierwszej pomocy

  napad padaczkowy — udzielanie pierwszej pomocy;podczas n. p. dużego należy chorego asekurować i starać się nie dopuścić do powstania obrażeń i urazów podczas upadku i fazy toniczno-klonicznej (podłożenie mięk­kich przedmiotów pod głowę, zdjęcie okularów, rozluźnienie paska, krawa­tu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy uogólniony

  napad padaczkowy uogólniony; na­pad, w czasie którego dochodzi do całkowitej utraty przytomności wsku­tek pierwotnego lub wtórnego uogól­nienia się bioelektrycznych wyładowań napadowych na istotę szarą obu pół­kul mózgu. N. p. uogólnione dzielą się na napady niedrgawkowe (sub-maksymalne). np. napad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadpobudliwość psychoruchowa

  nadpobudliwość psychoruchowa; zes­pół zaburzeń w zachowaniu, mający tło organiczne łub funkcjonalne, stano­wiąc poważną przeszkodę dla dziecka w uczeniu się i przystosowaniu do wymagań życia. Dzieci z n. p. charak­teryzują się gorszą koncentracją uwagi, trudnościami w kierowaniu swym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napady padaczkowe — czynniki ha­mujące i wywołujące

  napady padaczkowe — czynniki ha­mujące i wywołujące; są one osobniczo zmienne, zależnie od indywidualnej wrażliwości. Najczęstsze czynniki wy­wołujące n. p. to: nagłe odstawienie przez chorego leków przeciwdrgawkowych, zaburzenia i niedobór snu, czyn­niki toksyczne, a zwłaszcza naduży­wanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zniekształcenia pamięciowe

  zniekształcenia pamięciowe - zmiany w treści zapamiętanych informacji, których przejawem są błędy w przypomnieniach. Wiele z.p. wiąże się z -*~ zapominaniem, np. w sytuacji gdy początkowe przypomnienia są prawidłowe, a błędy pojawiają się później. Z uwagi na to, iż z.p. przejawiają się głównie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zmienna pośrednicząca

  zmienna pośrednicząca - pojęcie wprowadzone do psychologii na gruncie  eobehawioryzmu przez E. C. Tolmana w celu oznaczenia nieob-serwowalnych bezpośrednio właściwości osobnika, w tym także jego pamięci. Odwoływanie się przez badaczy do z.p. miało ułatwiać wyjaśnianie tych zachowań się ludzi (i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko Zeigarnik

  zjawisko Zeigarnik - opisane po raz pierwszy przez B.W. Zeigarnik zjawisko lepszego zapamiętywania przez badanych zadań nie ukończonych - w porównaniu z pamięcią zadań, które zostały pomyślnie rozwiązane. Pojęcie pomyślnego ukończenia zadania jest rozumiane w kategoriach subiektywnie odczuwanej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zmęczenie

  zmęczenie - stan przeciążenia funkcjonalnego organizmu, wywołany obecnością pośrednich produktów przemiany materii (m.in. dwutlenku węgla, kwasu mlekowego, kwasu pirogronowego) przy jednoczesnym niedostatku tlenu, subiektywnie odczuwany jako stan znużenia. Fizjologiczne badania nad zjawiskiem z. wykazały...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko „poczucia znajomości"

  zjawisko „poczucia znajomości" (ang. feeling of knowing a word's meaning', FOK) - polega na tym, że dana osoba, słysząc jakieś słowo (na ogół rzadko używane), nie może podać jego dokładnego określenia, ale jest przekonana, że zna to słowo i potrafi „intuicyjnie" określić, co ono oznacza. Zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry