Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Natryski

  natryski; zabiegi wodolecznicze. w których czynnikami terapeutycznymi są ciśnienie i temperatura wody. N. wykonuje się za pomocą tzw. katedr natryskowych umożliwiających zmianę temperatury wody oraz regulację ciś­nienia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd przedsionkowy

  narząd przedsionkowy; narząd rów­nowagi znajdujący się w uchu wewnę­trznym w przedsionku i obejmujący kanały półkoliste. W n. p. znajdują się komórki rzęskowe, które pod wpły­wem zmiany położenia ciała są draż­nione przez tzw. otolity, znajdujące się ponad nimi w galaretowatej masie. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd ruchu

  narząd ruchu; zbudowany jest u człowieka z kości, stawów, więzadeł i mięśni. Kości stanowią rusztowa­nie, do którego przymocowane są po­zostałe składowe n. r. Są one też mechanizmem służącym do przekazy­wania energii mechanicznej potrzebnej do wykonania ruchu. Miejsce połącze­nia dwóch lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natężenie dźwięku

  natężenie dźwięku; jest to amplituda odchyleń cząsteczek drgających od stanu początkowego. W akustyce sto­suje się jako jednostkę pomiaru n. d. mikrobar, co odpowiada ciśnieniu jed­nej dyny na cm2. Natomiast w audio­logii posługujemy się jako jednostką n. d. decybelem, który nie ma wartości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natręctwa myśli, czynności

  natręctwa myśli, czynności; impulsy przeżywane przez chorego wbrew woli. z zachowanym krytycyzmem, z przy­krym uczuciem przymusu, z napięciem, niepokojem lub smutkiem. Najczęśacj myśli natrętne stanowią nawracające wątpliwości co do prawidłowości włas­nego postępowania. Skutkiem tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy

  napad padaczkowy; napad powsta­jący na tle patologicznie nadmier­nych, hipersynchronicznych wyłado­wań komórek nerwowych mózgu, które w określonych warunkach fizykochemicznych aktywują obwód strukturalno-czynnościowy. Objawia się to przejściowymi zaburzeniami czynności części lub całego mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie mięśniowe

  napięcie mięśniowe; stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie. Stopień, charakter i harmonijny rozkład napięcia w po­szczególnych grupach mięśniowych (naprzemiennie zwiększające się w ago-nistach i antagonistach; stałe, toniczne, tzw. posturalne w mięśniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy częściowy

  napad padaczkowy częściowy; napad będący wynikiem nieprawidłowych wy­ładowań neuronalnych zlokalizowa­nych pierwotnie w ograniczonym koro­wym sektorze czynnościowym jednej półkuli mózgu. N. p. częściowe są klinicznie zróżnicowane w zależności od czynności korowej populacji neuro­nów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narta zjazdowa

  narta zjazdowa; narta do zjazdów używana przez osoby z amputacją kończyny dolnej powyżej stawu kola­nowego. Dla utrzymania równowagi stosuje sie -> stabilizatory.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy duży

  napad padaczkowy duży; grand mai; tradycyjnie używane określenie -> napadu padaczkowego uogólnionego toniczno-klonicznego. Obraz kliniczny: utrata przytomności (poprzedzona ob­jawami częściowymi lub nie), upadek, drgawki toniczne, bezdech, sinica, po­tem drgawki kloniczne, nierzadko przygryzienie języka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry