Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Arkadiusz

  gr. Arkddios - rodem z Arkadii, krainy prostoty i szczęśliwości.Św. Arkadiusz, męczennik (284 - 305). Pochodził z Cezarei Mauretańskiej (dzisiaj w Algierii). Na początkuprześladowania chrześcijan za czasów Dioklecjana Arkadiusz uciekł z miasta i ukrywał się. Nawieść o aresztowaniu rodziny wrócił i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt

  Św. Benedykt (Biscopa Baducinga), opat. Św. Benedykt lub Bennet jak go się powszechnie nazywa, pochodziłz angielskiej szlachty. Był synem oficera. Ojciec jego służył pobożnemu królowi Nortumbrii, wsiódmym wieku. Mając dwadzieścia pięć lat opuścił dom, pielgrzymując do Rzymu, po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Edward Wyznawca

  germ. ed- - dobrobyt, posiadłość, dziedzictwo i -weard - opiekun, obrońca, stróż; “stróż dziedzictwa”.Św. Edward Wyznawca, król. Urodził się około 1003 roku w Islip koło Oksfordu. Wstąpił na tron Angliiw wieku 39 lat, słynąć z wielkiej pobożności. Jako król cieszył się miłością i szacunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bazyli Wielki

  gr. basileus - wódz, król, cesarz.Św. Bazyli Wielki, pustelnik, biskup, doktor Kościoła (329 - 379). Urodził się w rodzinie zamożnej i głębokoreligijnej. Jego babka, matka Emmelia, siostra Makryna Młodsza i dwaj bracia - Grzegorz z Nyssy iPiotr z Sebasty, zostali wpisani do kanonu świętych. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz z Nyssy

  Św. Grzegorz z Nyssy, biskup, doktor Kościoła (335 - 395). Młodszy brat św. Bazylego. Retor, pisarz.Wstąpił do klasztoru położonego nad Morzem Czarnym, który założył jego brat, św. Bazyli. Stamtąd powołanogo na biskupa Nyssy (371). W 380 roku wybrany metropolitą Sebasty. Na soborze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szymon Słupnik

  imię biblijne pochodzenia hebr. shime'on - oznacza “Bóg wysłuchał”. Występuje w dwóch formach:SYMEON i SZYMON.Św. Szymon Słupnik, asceta. Urodził się w końcu IV wieku w rodzinie pasterza w Sis - na pograniczuCylicji i Syrii. Próbował stosować w życiu różne formy ascezy. Wreszcie zamieszkał w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz z Nazjanzu

  gr. gregórios - gorliwy, czuwający.Św. Grzegorz z Nazjanzu, pustelnik, biskup, patriarcha, doktor Kościoła (330 - 389/390). Był wielkimteologiem, humanistą i poetą. Po studiach w Cezarei Palestyńskiej, Aleksandrii i Atenach podjął życieklasztorne w Foncie, gdzie przebywał już św. Bazyli. Był biskupem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

  Kacper (Kasper) - z per. słowa: gizbar - stróż skarbca, strażnik, albo od gathaspar - wspaniały,

  Melchior - hebr. melki-or - oznacza “Bóg (król) jest moją światłością”,

  Baltazar - sem. Belszassar - “Niech Bóg zachowa jego życie”.

  Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Genowefa

  z rom.- celt. i germ. gena- - ród, gatunek i -wifa - żona, kobieta; “kobieta szlachetnego rodu”.Św. Genowefa, dziewica (422 - 500/502?). Pochodziła z rycerskiego rodu. Prowadząc życie ascetyczne,pełne gorliwości i wyrzeczeń, oddziaływała szeroko poprzez swoją duchowość. Kilkakrotnie stawała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Lucjan

  łac. Lucius - urodzony o pierwszym promieniu słońca, o świcie; Lucjanus - należący do Lucjusza.Św. Lucjan, kapłan, męczennik. Wszechstronnie wykształcony, założył własną szkołę w Antiochii i Nikomedii.W prowadzonych studiach biblijnych przyznawał pierwszeństwo dosłownej interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry