Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Feliks, kapłan z Noli

  łac. felix - szczęśliwy, przynoszący szczęście, urodzajny.

  Św. Feliks, kapłan z Noli (Włochy). Był Syryjczykiem, synem oficera. Przyjął święcenia kapłańskie. Zapanowania Decjusza, gdy wybuchło prześladowanie wyznawców Chrystusa, został osadzony w więzieniu.Według relacji św. Paulina - Feliks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Woluzjan

  Św. Woluzjan, biskup. Legenda mówi, że św. Woluzjan pochodził z rodziny senatorskiej. Sprawowałurząd biskupa Tours w latach 488-496. Skąpe informacje, jakie o nim mamy, dotyczą ostatnich lat jegożycia. Z racji swego pochodzenia brał żywy udział w ówczesnych sprawach politycznych. W rezultacieWizygoci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sawa

  Św. Sawa, biskupa, patron Serbii. Rastko, młodszy syn księcia Stefana I, założyciela niepodległego państwaSerbii, urodził się w roku 1175. W roku 1191 został mnichem na górze Athos, przybierając zakonneimię Sawa. W roku 1219 został metropolitą cerkwi serbskiej, która za jego życia była zjednoczona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł z Teb

  łac. paulus - mały, drobny.Św. Paweł z Teb, pustelnik (228 - 341). Urodził się w starożytnej stolicy faraonów. Za jego czasów Tebybyły już tylko małą wioską. Gdy za cesarza Dioklecjana rozpoczęło się prześladowanie, aby uniknąć torturi śmierci, uszedł na pustynię. Miał wtedy 20 lat. Mimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Ita

  Św. Ita, dziewica. Św. Ita urodziła się w hrabstwie Waterford pod koniec szóstego wieku. Pochodziła zrodziny szlacheckiej. Dość wcześnie postanowiła poświęcić się Bogu. Założyła klasztor w Killeedy, whrabstwie Limerick, gdzie pozostała przez całe życie. Klasztor stał się później sławny jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hilary z Poitiers

  łac. hilaris - pogodny, radosny, wesoły.Św. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 315 roku, jako syn pogańskich notabli.Studia filozoficzne i lektura Ewangelii doprowadziły go do chrześcijaństwa. Przyjął chrzest jako żonatymężczyzna w 345 roku. Był na tyle gorliwym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Weronika Nagroni

  gr. Berenike - przynosząca zwycięstwo; w wiekach średnich imię to tłumaczono jako iere eikon - “święteoblicze” i łączono z podaniem o chuście Weroniki.Bł. Weronika Nagroni, mniszka (1445 - 1497). Pochodziła z bardzo ubogiej rodziny w Binasco. Jako 22-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru o surowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wilhelm z Bourges

  Św. Wilhelm z Bourges, biskup. Wilhelm de Donjeon był potomkiem rodziny dawnych hrabiów zNevers. Wychowywał go wuj Piotr, archidiakon z Soissons. Już w młodości nauczył się pogardzać próżnościątego świata, z zapałem praktykował cnotę pobożności i zdobywał wiedzę. Po przyjęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Honorata

  łac. Honorata - czczona, szanowana.Św. Honorata, dziewica. Urodziła się w Pawii. Jako młoda dziewczyna poświęciła się Bogu. Gdy w roku476 Odoaker, król Gotów, złupił miasto, znalazła się wśród branek. Wraz z innymi jeńcami wykupił jąśw. Epifaniusz, biskup, jej brat. Życie Honoraty pełne było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paulin

  Św. Paulin, patriarcha Akwilei. Św. Paulin urodził się około roku 726 na wsi w pobliżu Friuli we Włoszech.Młodość spędził pomagając borykającej się z trudnościami rodzinie, pracował w polu, ale znalazłtakże czas na naukę. Wkrótce stał się tak biegły w gramatyce, iż zyskał rozgłos i tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 568

  praca w formacie txt

Do góry