Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Jan Bosco

  hebr. imię biblijne Johhanan - “Bóg jest łaskawy”.Św. Jan Bosco, kapłan (1815 - 1888). Syn wieśniaków piemonckich. Miał 2 lata, gdy zmarł mu ojciec.Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. W 1841 roku otrzymał święceniakapłańskie. Wkrótce potem rozpoczął pracę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Jerzy Matulewicz

  gr. georgeo - uprawiam, georgos – rolnik.Bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup. Urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinielitewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy bytmałym dzieckiem. Po paru latach nauki w gimnazjum na prawach ekstemisty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ildefons

  germ. hild- - walka; -funs -gotowy; “gotów do walki”.Św. Ildefons, zakonnik, biskup (607 - 667). W hagiografii jedyny o tym imieniu. Syn Wizygota osiadłegow okolicach Toledo. Otrzymał staranne wykształcenie. Pisarz i teolog. Pozostawił po sobie bogatą spuściznęliteracką, m.in. znaną rozprawę “De virorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mariusz

  imię starorzym. Marianus.Św. Mariusz, męczennik. Według starego martyrologium przybył z Persji do Wiecznego Miasta, aby odwiedzićgroby Apostołów. Za panowania cesarza Dioklecjana zginął śmiercią męczeńską wraz ze swojążoną Martą oraz synami: Audifaksem i Abakukiem przy Via Cornelia pod Rzymem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek Salezy

  germ. frank - wolny, wolno urodzony.Św. Franciszek Salezy, biskup, doktor Kościoła (1567-1622). Syn hrabiego Sales w Sabaudii. Studiateologiczne, biblijne i prawnicze na uniwersytetach w Paryżu oraz Padwie zakończył doktoratem. Po powrociedo domu przyjął święcenia kapłańskie, na co rodzice niechętnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wulstan

  Św. Wulstan, biskup. Św. Wulstan, benedyktyn, był jedną z najwybitniejszych postaci w historii Kościoław Anglii. Urodzony w roku 1009 spędził dwadzieścia pięć lat w klasztorze w Worcester. Cieszył się tamwielkim szacunkiem z racji swojej ascezy i pokory. W roku 1062 przyjął, acz niechętnie, urząd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Felicjan

  łac. felix - szczęśliwy, urodzajny.Św. Felicjan, biskup, męczennik. Apostoł Umbrii, biskup Foligno. Zginął jako męczennik w okresie prześladowańza cesarza Decjusza (249-251). Orędownik podczas trzęsienia ziemi. Patron diecezji i miastaFoligno.W ikonografii św. Felicjan przedstawiany jest w paliuszu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Fabian

  z łac. fabius - uprawiający bób.Św. Fabian, papież, męczennik. Jego pontyfikat, podczas którego umocnił i usprawnił organizacyjnieKościół rzymski, dzieląc Wieczne Miasto na siedem dystryktów, trwał 14 lat. Za czasów Decjusza stał sięofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tymoteusz

  gr. time- cześć i theós - Bóg; “oddający cześć Bogu”.

  Św. Tymoteusz, biskup (+ I w). Urodził się w Listrze - ojciec był Grekiem, matka Żydówką. Wierny ioddany uczeń oraz współpracownik św. Pawia. Towarzyszył mu w podróżach apostolskich oraz w więzieniuw Rzymie (Flp 2,19-22). Apostoł Narodów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sebastian

  gr. sebastos - czcigodny, dostojny, święty, szanowany, znakomity.Św. Sebastian, żołnierz, męczennik. Być może był oficerem gwardii cesarskiej. W czasie prześladowań,za wyznawanie nauki Chrystusa, umęczony “Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola izabić strzałami z łuków. Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 739

  praca w formacie txt

Do góry