Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Metody

  gr. methodos - myślenie, plan. umiejętność, metoda.Św. Metody biskup, patron Europy (815 - 885). Jego imię chrzestne - Michał, W młodym wieku zostajearchontem, czyli zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Rezygnuje z urzędu, wstępującdo klasztoru w Bitynii, gdzie zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Walenty

  łac. valens - mocny, potężny, zdrowy.Św. Walenty, biskup, męczennik. Był biskupem Terni w Umbrii. Za czasów panowania Klaudiusza IIGota wybuchło kolejne prześladowania chrześcijan. Św. Walenty zostaje aresztowany, poddany torturom.Następnie przewieziony do Rzymu i ścięty. Był 270 rok. W średniowieczu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Saturnin

  Św. Saturnin i towarzysze męczennicy. Około 304 roku podczas prześladowań zarządzonych przez cesarzaDioklecjana w Abisynii w Afryce został uwięziony kapłan oraz czterdziestu ośmiu innych chrześcijan,mężczyzn, kobiet i dzieci. Pochwycono ich podczas niedzielnej Mszy św. i uwięziono, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogoslawiony Jordan z Saksonii

  hebr. Jordan - rzeka biblijna; yarad - spadać, pędzić w dal.Bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, kapłan. Urodził się w Borberge koło Paderborn. Studiował w Paryżu. W1220 roku wstąpił do dominikanów, w dwa miesiące później został prowincjałem Lombardii, a w 1222roku generałem zakonu. Podejmował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz II

  Św. Grzegorz II, Rzymianin, papież. Urodził się w 669 roku w Rzymie. Młodość spędził na dworze papieskim- Po święceniach diakonatu papież Konstantyn zabrał go ze sobą do Konstantynopola na rozmowyz cesarzem Justynianem II, podczas których św. Grzegorz wykazał mądrość, roztropność i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Teodor

  łac. theo (Iheos) - bóg, doros – darowany.Św. Teodor, żołnierz w armii cesarza Maksymiana. Dokumentując swoją wiarę, podpalił świątynię pogańskai został za to zamęczony w 306 roku w Euchaicie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt z Aniami

  łac. benedicere - dobrze komuś życzyć, dobrze o kimś mówić; benedictus - taki, któremu dobrze życzono.Św. Benedykt z Aniami, opat (750 - 821). Urodził się w rodzinie możnowładcy Dworzanin Pepina i KarolaWielkiego. Mając 24 lata, wstąpił do klasztoru Saint-Seine. Niedługo potem został w nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hieronim Emiliani

  gr. hierós - święty, ónoma - imię: “noszący święte imię”.Św. Hieronim Emiliani, kapłan (1486 - 1537). Urodził się w Wenecji w starej, patrycjuszowskiej rodzinie.Ojciec był senatorem, matka pochodziła z dożów. W czasie wojny był dowódcą jednej z twierdz Wenecji.Po przegranej wojnie republiki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Weronika

  Św. Weronika - niewiasta jerozolimska (+ I w.). Towarzysząc Jezusowi niosącemu krzyż na Górę Kalwarię,wytarła Mu chustą twarz. Jak przekazuje tradycja, otrzymała w zamian odbity na płótnie obraz Jegooblicza: “Vera icon” -“Prawdziwy wizerunek”. Jest patronką m. in. fotografów.W ikonografii przedstawiana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Apolonia

  gr. Apollon - należąca do Apolla.Św. Apolonia, dziewica, męczennica. Pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, przytacza list św. DionizegoWielkiego, który opisuje pogrom chrześcijan, jaki odbył się w Aleksandrii pod koniec 248 roku lub napoczątku 249 r. Być może, Dionizy byt naocznym świadkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt

Do góry