Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Objaw Duchenne'a

  objaw Duchenne'a; zjawisko kom­pensacji opadania miednicy po stro­nie zdrowej (przy porażeniu mięśnia pośladkowego średniego), czemu towa­rzyszy przechylenie tułowia w stronę chorą i uniesienie talerza biodrowego strony zdrowej nad poziom strony chorej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nosowanie

  nosowanie; nosowe zabarwienie gło­su, występujące wskutek braku od­grodzenia jamy ustnej od górnego gardła i nosa. N. może występować w wyniku zmian patologicznych pod­niebienia, jak również pod wpływem niewydolności funkcjonalnej mięśni stanowiących zwierający pierścień gardłowy. Mamy wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Fajersztajna-Krzemickiego

  objaw Fajersztajna-Krzemickiego; objaw Lasegue'a skrzyżowany; w cza­sie wykonywania próby Lasegue'a po stronie zdrowej występuje ból w koń­czynie chorej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obcas Thomasa

  obcas Thomasa; obcas podwyższo­ny, poszerzony oraz wydłużony ku przodowi po stronie przyśrodkowej. Stosowany w obuwiu z wkładką supinującą i unoszącą sklepienie podłuż­ne stopy. Zwiększa pole oparcia sto­py, w kierunku przyśrodkowymi, prze­ciwdziałając koślawiącemu ją działa­niu masy ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw „fantomu"

  objaw „fantomu"; osoby z ampu­towanymi kończynami mogą doświad­czać tzw. bólów fantomowych, pole­gających na odczuwaniu bólu w tych miejscach kończyn, które nie istnieją. Tłumaczy się to aktywnością ośrod­kowego układu nerwowego, w którym mimo amputacji istnieje reprezentac­ja korowa utraconej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie fizyczne pracą

  obciążenie fizyczne pracą; wiąże się z charakterem obciążenia (dynamicz­ne, statyczne) postawą przy pracy, rodzajem używanych narzędzi, tem­pem pracy, rozmieszczeniem urządzeń sterujących itd. Analizując o. f. pracą bada się wielkość efektywnego wydat­ku energetycznego, zużycie tlenu w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Lasegue'a

  objaw Lasegue'a; objaw wskazujący na uciskową przyczynę bólu w obrę­bie kończyny dolnej. Występuje bo-lesność pni nerwowych (najczęściej nerwu kulszowego) podczas naciąga­nia. Bierne unoszenie kończyny dol­nej (w pozycji leżącej na plecach), wyprostowanej w stawie kolanowym, wywołuje po stronie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie mięśni

  Obciążenie mięśni; podczas pracy może przebiegać w trzech postaciach, a mianowicie: a) jako praca dodatnio-dynamiczna, podczas której mię­sień kurczy się i wykonuje pracę me­chaniczną, co staje się możliwe dzięki przetwarzaniu części wyzwolonej ener­gii chemicznej w mechaniczną, b) jako praca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Lasegue'a górny

  objaw Lasegue'a górny; objaw usz­kodzenia bądź podrażnienia korzeni nerwowych szyjnych. Odwiedzenie ra­mienia do poziomu z jednoczesnym nawracaniem powoduje występowanie bólu promieniującego wzdłuż pni ner­wowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie psychiczne pracą

  obciążenie psychiczne pracą; wynika głównie z ilości, złożoności, zmien­ności itd. odbieranych w procesie pra­cy informacji, podejmowanych decyzji i wykonywanych czynności. Ocena wy­siłku psychicznego związanego z wy­konywaną pracą polega na badaniu: odbieranych informacji, podejmowa­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt

Do góry