Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obniżenie zdolności do pracy

  obniżenie zdolności do pracy; brak pewnych wewnętrznych warunków (cech) umożliwiających efektywne wy­konywanie niektórych zawodów lub pracy, na niektórych stanowiskach. Dotyczy to zarówno fizycznych wa­runków, np. brak łub ograniczenie funkcji i sprawności fizycznych orga­nizmu na skutek amputacji czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy histeryczne

  objawy histeryczne; uwarunkowa­ne psychogennie objawy z kręgu zaburzeń czucia i ruchu (-> objawy konwersyjne) lub z kręgu zaburzeń świadomości (-> objawy dysocjacyjne). Występują w -> nerwicy histe­rycznej. -> psychozach reaktywnych, mogą też wystąpić w innych zabu­rzeniach psychicznych. Zob. też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz samego siebie

  obraz samego siebie; postawy i oce­ny odnoszące się do własnej osoby, przekonania o swych wartościach i brakach. U wielu osób istnieje zbyt duża rozbieżność miedzy ..ja realnym" a „ja idealnym", co może stać się powodem wielu przykrych przeżyć. W przypadku osób niepełnospraw­nych obraz samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy konwersyjne

  objawy konwersyjne; należą do za­burzeń z kręgu -> objawów histerycz­nych i polegają na psychogennych zaburzeniach ruchu i czucia. Do o. k. należą: porażenia lub niedowła­dy kończyn, -> astazja, -> abazja, bezgłos histeryczny (afonia). drżenia kończyn, histeryczne napady drgaw­kowe, łuk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót

  obrót; rotatio; o. kończyny wzdłuż osi długich kości. Rozróżniamy: ruch obrotowy na zewnątrz (rotatio exter­na) lub do wewnątrz (rotatio inter­na).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy uboczne działania leków psy­chotropowych

  objawy uboczne działania leków psy­chotropowych; szkodliwe skutki, które powinny być brane pod uwagę w pla­nowaniu indywidualnego programu rehabilitacji każdego pacjenta leczo­nego farmakologicznie. Niektóre z nich mogą stanowić istotną przeszkodę w aktywizacji, a nawet mogą być nie­bezpieczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /4 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obturacja

  obturacja; jest spowodowana rozla­nym zwężeniem małych dróg odde­chowych, do którego dochodzi w wy­niku następujących zmian patologicz­nych oskrzeli: 1) skurcz mięśni gład­kich; 2) obrzęk błony śluzowej; 3) za­leganie wydzieliny; 4) naciek zapalny ściany powodujący pogrubienie ścia­ny; 5)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie wzroku

  obciążenie wzroku; wchodzi w skład obciążenia psychicznego pracownika. Może ono być wynikiem: a) nadmier­nych wymagań, jakie praca stawia narządowi wzroku; b) poziomu i ro­dzaju oświetlenia; c) kontrast o wości między przedmiotem pracy a tłem (otoczeniem); d) olśnienia; e) trud­ności w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy dopuszczalne obciążenia pra­cą

  normy dopuszczalne obciążenia pra­cą; wiążą się ściśle przede wszystkim z mikroklimatem materialnego środo­wiska pracy. Ze względu na to, że każdemu kilodżulowi wydatkowanemu w postaci energii mechanicznej (pracy) towarzyszy wytworzenie około 17 kJ ciepła, wydatek energetyczny pracującego musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw przeskakiwania

  objaw przeskakiwania; objaw Orto­laniego; wczesny objaw (w pierwszych tygodniach życia) dysplazji stawu bio­drowego. W czasie odwodzenia ud zgiętych w stawach biodrowych wy­czuwa się przeskakiwanie głowy kości udowej przez krawędź panewki stawo­wej. Jest wyrazem patologicznej wiotkości stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt

Do góry