Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Ludger

  germ. Ludger – “wojownik słynny oszczepem”.Św. Ludger, biskup. Urodził się około 742 roku w Fryzji. Wykształcenie uzyskał w szkole przyklasztornejw Ultrechcie oraz w Yorku. Przyjąwszy święcenia kapłańskie podjął pracę misyjną. Po pewnym czasie,z powodu powstania Sasów, udał się do benedyktynów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mikołaj z Filie

  gr. Nikolaos; nike- - zwycięstwo, -laos - lud; “oby odnosił zwycięstwo dla swego ludu”; “oby zwyciężałlud”.Św. Mikołaj z Filie, pustelnik (1417-1487). Syn skromnego górala. Na życzenie rodziców pojął za żonęDorotę Wyss, z którą miał dziesięcioro dzieci. Mikołaj był radcą, kantonalnym sędzią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy ubytkowe

  objawy ubytkowe; wypadnięcie (ubytek) lub obniżenie czynności ja­kiegoś narządu albo układu (np. znie­czulenie — ubytek czucia): charakte­rystyczne dla organicznych, ognisko­wych uszkodzeń układu nerwowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obuwie ortopedyczne

  obuwie ortopedyczne; wykonane wg indywidualnej miary z uwzględnieniem koniecznych dostosowań do kształtu stopy, korekcji jej ustawienia, odcią­żania miejsc wrażliwych oraz wyrów­nania skróceń powyżej 3 cm (u dzieci powyżej 1,5 cm). Często stanowi część składową ortez kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie

  objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie; FE Vi; objętość powietrza wyrzucona w pierwszej se­kundzie forsownego wydechu, po up­rzednim maksymalnym wdechu, wią­że się z oporem przepływu przez drogi oddechowe. Wyrażona w litrach lub jako procent aktualnej pojemności życiowej (FEV,%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Trendelenburga

  objaw Trendelenburga; zjawisko opadania miednicy w fazie podporu po stronie zdrowej, z jej bocznym przesunięciem w stronę biodra chore­go, występujące w następstwie nie­wydolności mięśni pośladkowych — średniego i małego. Na przykład przy niewydolności mięśni pośladko­wych — średniego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obuwie profilaktyczne

  obuwie profilaktyczne; stosowane u osób narażonych na przeciążenie stóp w pracy zawodowej oraz u dzieci mających skłonność do koślawości stóp. Wykonywane seryjnie, systemem przemysłowym, z uwzględnieniem określonych parametrów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objętość zalegająca

  objętość zalegająca; RV: objętość powietrza pozostająca w płucach po wykonaniu maksymalnego wydechu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy dysocjacyjne

  objawy dysocjacyjne; należą do krę­gu objawów histerycznych, przebiega­ją z zaburzeniami świadomości. Mo­gą występować w postaci scen histe­rycznych, zamroczenia histerycznego, osłupienia histerycznego i in. W me­chanizmach powstawania o. d. pod­kreśla się nieświadomą lub tylko po części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena czynnościowa narządów ruchu

  ocena czynnościowa narządów ruchu;

  w jej skład wchodzą: a) test mięśnio­wy, b) test czynnościowy, c) badanie dynamometryczne i ergometryczne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt

Do góry