Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Edward

  Św. Edward, król, męczennik. Urodził się w 963 roku. Był najstarszym synem Edgara Spokojnego, królaAnglii. Miał 12 lat, gdy objął tron. Za doradcę obrał sobie św. Dunstana, prymasa Anglii. Za jego panowanianastąpiła reakcja przeciw prochrześcijańskiej polityce ojca. 18 marca 978 roku, jadąc z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Rupert z Salzburga

  Św. Rupert z Salzburga, biskup. Św. Rupert, narodowości frankońskiej, był biskupem w Wormacji aż doostatnich lat VII wieku (697), kiedy to udał się na misje do Regensburga w Bawarii. Zdołał nawrócić iochrzcić księcia Teodora, który sprawował tam władzę absolutną. Zjednawszy sobie księcia, św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lea

  Św. Lea, wdowa. Jedyne wiadomości o św. Lei, pobożnej wdowie z IV wieku, znajdują się w liście, któryśw. Hieronim napisał do św. Marceli. Po śmierci męża usunęła się do rzymskiego klasztoru; w końcuzostała jego przełożoną. św. Hieronim tak o niej pisze: “Bo któż może godną pochwałą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef

  Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun pana Jezusa. Wywodził się z.rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem,ciesielką. Zaręczony z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tyburiusz z Mogrovejo

  łac. thuribulum – kadzielnica.Św. Tyburiusz z Mogrovejo, biskup. Urodził się w 1531 roku w rodzinie szlacheckiej w Mayorga - prowincjaLeon (Hiszpania). Studiował w Salamance i Koimbrze, W 1579 roku został biskupem Limy Wogromnej, prawie misyjnej diecezji próbował uporządkować życie religijne, podnieść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Aleksandra

  Św. Aleksandra, męczennica. Pochodziła z Ancyry (dzisiejszej Ankary). Miała odmówić udziału w procesjiz posążkami Artemidy i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa została skazana na śmierć.Utopiono ją wraz z sześcioma innymi dziewczętami w bagnach, w pobliżu rodzinnego miasta.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Szwedzka

  Św. Katarzyna Szwedzka, księżniczka, zakonnica (1330-1380). Córka św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona.Podczas pielgrzymowania z matka do Wiecznego Miasta otrzymuje wiadomość o śmierci męża.Odtąd podejmuje dzieła miłosierdzia, pomaga swej matce w założeniu i utrwaleniu nowej rodzinyzakonnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maurycy Csak

  łac. Maurus lub Mauritius - należący do Maurusa.Św. Maurycy Csak zwany także Panońskim, książę, zakonnik (1280-1336). Pochodził z rodziny węgierskiegomożnowładcy. Po trzech latach małżeństwa jego żona wstąpiła do dominikanek, on zaś do dominikanówrezydujących na wyspie św. Małgorzaty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Małgorzata Clitherow

  Św. Małgorzata Clitherow, męczennica (1555-1586). Urodziła się w Anglii, w rodzinie anglikańskiej.Mając kilkanaście lat wychodzi za mąż. Matka dwojga dzieci. W kilka lat po ślubie przyjmuje katolicyzm.Za udzielanie schronienia w swym domu katolickim księżom zostaje aresztowana i osadzona wwięzieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wolfram

  Św. Wolfram (Wulfram), biskup. Jego ojciec był oficerem na dworze francuskiego króla Dagoberta. Onsam spędził kilka lat na dworze króla Klotara III, władcy, który mimo światowych pokus gorliwie praktykowałcnoty. W roku 682 został konsekrowany na arcybiskupa Sens; zarządzał diecezją przez dwa i półroku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt

Do góry