Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona pracy niepełnosprawnych pracowników

  ochrona pracy niepełnosprawnych pracowników; w zakładach pracy oparta jest na działaniu wszystkich służb, które zapobiegają inwalidztwu oraz likwidują jego skutki. Należą do nich: a) przemysłowa służba zdrowia; b) dział techniczny; c) bezpieczeń­stwo i higiena pracy; d) samorząd robotniczy; e)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena psychologiczna zdolności do pracy

  ocena psychologiczna zdolności do pracy; postępowanie psychologa ma­jące na celu ocenę psychologicznych komponentów -> zdolności do pracy, jak: sprawność manualna, poziom in­teligencji, zainteresowania i aspiracje zawodowe, postawa wobec pracy itd. Oceny tej dokonuje się w oparciu o wyniki badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wincenty Ferreriusz

  Św. Wincenty Ferreriusz, zakonnik, kapłan (1350 - 1419). Urodził się w Walencji. Mając 17 lat wstąpiłdo dominikanów. Studiował w Walencji, w Barcelonie i w Leridzie. Otrzymał święcenia kapłańskie wwieku 25 lat. Nauczyciel filozofii. Przeor dominikanów. Był spowiednikiem antypapieża Benedykta XII,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Prudencjusz

  łac. prudens - ostrożny, doświadczony.Św. Prudencjusz, biskup. Nosił imię Galendo. Pochodził z Hiszpanii. Był kapelanem na dworze LudwikaI Pobożnego. W 843 r. został biskupem w Troyes. Po reorganizacji życia kościelnego przeszedł do obozuprzeciwników królewskich. Opowiadał się za skrajnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Chrzciciel de la Salle

  Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651 - 1719). Urodził się w podupadłej rodzinieksiążęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców przerwał studia na paryskimuniwersytecie, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuował naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Dionizy

  gr. Dionysios - należący do boga Dionizosa.Św. Dionizy, biskup, męczennik (+ 180). Dionizy był biskupem w Koryncie. Autor siedmiu listów katolickich,m. in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety Sąone źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Julian(n)a z Mont Cornillon

  Bł. Julian(n)a z Mont Cornillon, pustelnica. Urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po śmierci rodzicówzostała oddana do konwentu sióstr augustianek w Cornillon. Mając 15 lat wstąpiła do tej zakonnejwspólnoty Podczas pobytu w klasztorze doznawała wizji mistycznych. Pod ich wpływem, już jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Klimak

  Św. Jan Klimak, opat na Synaju. Św. Jan “Scholastyk”, zwany Klimakiem od swojej książki “Drabina(Klimax) doskonałości do raju”, żył na przełomie VI i VII wieku. Gdy miał szesnaście lat, wyrzekł siędóbr ziemskich, by poświęcić się Bogu, i wstąpił do klasztoru. Przez czterdzieści lat żył jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Beniamin

  hebr. Ben-jamin - “syn prawicy”.Św. Beniamin, diakon, męczennik (+ 424). Był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy w Persji wybuchłoprześladowanie w latach 420 - 422, Beniamin dostał się do więzienia. W wyniku interwencji ambasadoraBizancjum zaprzestano prześladowań. Wraz z innymi zwolniono i Beniamina pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hugon

  germ. hugu (huge) - zmysł, rozum, talent.Św. Hugon, książę, biskup, mnich (1053 - 1132). Pochodził z książęcej rodziny. Po ukończeniu szkołykatedralnej i studiów w Walencji został kanonikiem katedry Mając 27 lat otrzymał sakrę biskupią wRzymie z rąk papieża Grzegorza VII. Objął biskupstwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt

Do góry