Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święta Anastazja

  Chrystusa.Św. Anastazja, męczennica (+ 67). Wspominana jest w “Martyrologium rzymskim” jako matrona iuczennica apostolska. Za czasów Nerona poniosła śmierć przez ścięcie razem ze św. Bazylissą.W ikonografii atrybutem św. Anastazji są nożyce.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Kleofasowa

  Św. Maria Kleofasowa, małżonka (+ I w.). Należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrąśw. Józefa lub żoną Kleofasa albo któregoś z braci św. Józefa (tradycja apostolska nazywa Kleofasa bratemśw. Józefa). Synami Mani Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Agapit I

  gr. Agápetos - drogi, kochanyŚw. Agapit I, papież. Urodził się w Rzymie. Syn prezbitera rzymskiego Gordiana. Archidiakon. Wybranyna stolicę Piotrową w 535 r., zajął się porządkowaniem spraw kościelnych, m. in. wprowadzeniem zasadyobieralności papieża. W swych dokumentach ustosunkował się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt Józef Labre

  Św. Benedykt Józef Labre, wyznawca (1748 - 1783). Urodził się w Amettes we Francji. Jego rodzice byliwieśniakami. Mieli piętnaścioro dzieci. Po latach poszukiwań swego powołania życiowego, w tym, nieudanympobycie u cystersów, podjął życie Bożego tułacza. Jako pielgrzym, pokutujący za winy swoje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Fulbert

  germ. volk- - lud i -berht - sławny; “który ma sławny lud”, “który pochodzi ze sławnego ludu”.Św. Fulbert, biskup (960 - 1028). Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mistrzem był Gerbert,późniejszy papież Sylwester II. Około 990 r. przybył do Chartres, gdzie tamtejszą szkołę katedralnąuczynił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wojciech

  słow. woj- - wojownik, -ciech - uciecha, pociecha; “ten, kogo cieszy walka”, “kto znajduje pociechę wwojowaniu”.Św. Wojciech (Adalbert), biskup, męczennik (956 - 997). Urodził się w możnej rodzinie Sławnikowicóww Lubicach (Czechy). Kształcił się w Magdeburgu pod opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Bernadeta Soubirous

  fr. imię od germ. imienia m. Bernard - “ten, który ma niedźwiedzią silę”.Św. Maria Bernadeta Soubirous, dziewica, zakonnica (1844 - 1879). Była córką ubogiego młynarza. Kiedymiała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnegoLourdes, aby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchylenie standardowe

  odchylenie standardowe; wskaźnik statystyczny informujący o wielkości odchyleń poszczególnych wyników w badanej próbie od wielkości prze­ciętnej. Oblicza się o. s. pierwiastku­jąc sumę kwadratów poszczególnych odchyleń od średniej podzieloną przez ogólną liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena socjometryczna

  ocena socjometryczna; technika opracowana przez J. L. Moreno w 1953 r., mająca na celu dokonanie analizy ilościowej dotyczącej stosun­ków interpersonalnych określonej gru­py. Pomiar obejmuje liczbę oraz kry­teria wyboru przeprowadzanego przez członków danej grupy, której charak­terystykę pragnie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn

  odczyn; reakcja organizmu na czyn­nik fizykalny. O. może mieć charak­ter miejscowy bądź ogólny z za­leżności od siły, rodzaju i czasu działania czynnika fizykalnego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt

Do góry